Vícedenní výlet Sloup 27.-29.6.2017

Již tradičně jsme se vydali na závěr školního roku na vícedenní výlet do Sloupu. Hned první den jsme navštívili Punkevní jeskyně a propast Macochu. Vláčkem jsme se svezli k Punkevním jeskyním. Zde jsme měli domluvenou prohlídku. Voda v Punkvě byla studená. Lanovkou jsme se poté všichni dostali na Horní můstek, kde jsme si v chatě Macocha dali výborný oběd a opět jsme se přesunuli lanovkou k Punkevním jeskyním. Odtud jsme odjeli vláčkem na Skalní mlýn. Večer nás na ubytování čekala zábava se skupinou Velvet. Pěkně jsme si zatancovali a zazpívali. Druhý den bylo krásné počasí, kterého jsme využili k procházce k Sloupsko-Šošůvským jeskyním a odpoledne koupáním na místním koupališti. Večer byla tradiční velká sláva – pasování páťáků a stezka odvahy. Tento den byl velmi náročný, proto jsme všichni znavení brzy usnuli. Poslední den byl ve znamení sportu a po obědě si pro nás přijeli rodiče. Moc jsme si to užili a těšíme se na příští rok.

Pokračování­: Vícedenní výlet Sloup 27.-29.6.2017

OMŠ Ráječko

V pátek 9. června 2017 se naše sportovní delegace vypravila do Ráječka na sportovní klání ve vybíjené a kopané. Počasí nám přálo (až moc) a úspěšní jsme také byli. Přivezli jsme 2. místo ve vybíjené, kterou jsme prohráli pouze o jeden život. V kopané jsme bojovali jako lvi, ale pro tento rok jsme výhru přenechali soupeřům. Výsledky viz. příloha.

Sportu zdar a míčovým hrám zvláště!!!!

Pokračování­: OMŠ Ráječko

Sportovní odpoledne

Dne 15.6. proběhlo na kurtech a školní zahradě sportovní odpoledne. Mladší ročníky se na školní zahradě přenesly do pravěké doby a plnily různé úkoly. Mezi nimi byla i práce archeologa, kdy si v pískovišti museli najít zkamenělého dinosaura. Cesta za pokladem je pak zavedla až na kurty, kde si všichni opekli dobrý špekáček. Na kurtech již byli i žáci třetího až pátého ročníku, kteří se řídili heslem „Sportu ku zdraví“. Vyzkoušeli si tak tenis, přehazovanou, či hru Kubb. Všechny nás také potěšila návštěva paní učitelky Míšeňské. Po aktivním odpoledni jsme zamířili zpět do školy, kde jsme přespali. Ranní bouře nás trošku překvapila, ale naštěstí se počasí umoudřilo, a my jsme mohli vyrazit na procházku.  Jak moc jsme si užili sportovní den, spaní ve škole a vycházku další den, lze vidět na fotografiích ve fotogalerii.

Pokračování­: Sportovní odpoledne

Pasování prvňáčků

Dne 30. 5. proběhlo pasování prvňáčků. Navštívila nás kouzelná babička, která přivolala bratry Grimmovi. Brzy jsme se ocitli mezi pohádkovými postavami z pohádky O Sněhurce. Trpaslíci, kteří předali čtenářské štafetové kolíky, se představili v podání našich druháků. Sněhurka nám zazpívala a zametla podlahu. Na závěr také slavnostně pasovala prvňáčky na čtenáře. Nesmíme zapomenout ani na smyčcové kvarteto. Všem účinkujícím velice děkujeme. Velké poděkování patří i Zdence Martináskové a paní učitelce Haně Sležkové, které připravili celý program.

Pokračování­: Pasování prvňáčků

OMŠ v atletice

Dne 1. 6. 2017 na Den dětí se v Rudici konaly okresní závody malotřídních škol v atletice. Přijelo k nám 7 škol z celého okresu: Ráječko, Šebrov, Vysočany, Olomučany, Doubravice, Březina a Bukovina. Zahájení proběhlo na školní zahradě, kde nás přivítala paní ředitelka s panem starostem a po vypuštění holoubků míru, jsme vyrazili na fotbalové hřiště, které pro nás připravili členové TJ Sokol Rudice (Děkujeme!!). Soutěžilo se ve třech hlavních disciplínách – skok z místa, hod do dálky, běh na 50 metrů a jedné dobrovolné – vytrvalostní běh. Naši školu reprezentovali Matěj Sedlačík, Tereza Zouharová, Eva Matěnová, David Šebela, Tobiáš Bezpalec a Ondřej Hruška. Počasí nám přálo a všichni jsme si to moc užili. Jak jsme dopadli si můžete přečíst v příloze.

Příspěvek připravili vaši páťáci!!!!

Pokračování­: OMŠ v atletice

Divadelní představení

Pohádku „Obušku, z pytle ven!“ znají téměř všechny děti. Dne 29.5. jsme se jeli do Blanska podívat na její divadelní zpracování. Tři dary dostal Matěj od Štěstí: kouzelný ubrousek, kouzelného beránka a kouzelný obušek. Pohádka byla živá, herci vynikající a na závěr jsme si všichni i zazpívali. Děkujeme za krásné představení.

Pokračování­: Divadelní představení

Praha

Na 18. květen letos připadl vlastivědný výlet pro 4. a 5. ročník. Cílem naší cesty bylo hlavní město naší vlasti – Praha. Všichni jsme se na výlet těšili (někteří nemohli ani dospat). Dobrá nálada panovala celou cestu a to nejen díky vtipům, které přinesla paní učitelka Sležková. I trochu přemýšlení a luštění jsme zvládli. Někteří si i poprvé vyzkoušeli zakreslit trasu do mapy. Dozvěděli jsme se toho mnoho a viděli jsme ještě víc. Malou ukázku můžete shlédnout ve fotogalerii.

Velké poděkování patří paní Hutárkové za pomoc a spoluúčast.

Pokračování­: Praha

Dopravní výchova 4. ročník

Ve středu 3.5. vycestoval 4. ročník do Blanska. Čekal je druhý kurz dopravní výchovy a zároveň i zkoušky. Ti úspěšní odjížděli s průkazem cyklisty. Teoretická část se konala v učebně na ZŠ Erbenova. Nejvíce nás bavili animace, kdy jsme museli správně určit, který dopravní prostředek pojede jako první. Na praktickou část se však žáci 4. ročníku těšili ze všeho nejvíc. Na dopravním hřišti si to tedy užili, jak to jen šlo. Úsměvy létaly na všechny strany. Ověřte si ve fotogalerii. Jízda na kole nás baví!

 

Pokračování­: Dopravní výchova 4. ročník