Preventivní program

Primárně preventivní program Já+Ty=My

V pondělí 26.9. 2016 se v 2.- 5. ročníku uskutečnil Primárně preventivní program s názvem Já+Ty=My – vztahy ve třídě. Program vedla paní Mgr. Juránková z organizace Podané ruce. Je určen pro nově vznikající kolektivy a pomocí her, aktivit a prožitků pomáhá odkrýt zárodky rizikového chování. Do aktivit se společně s dětmi zapojily i paní učitelky. Zjistili jsme o sobě spoustu zajímavých poznatků a snažili jsme se nacházet správnou cestu, jak spolu nadále lépe fungovat jako kolektiv.

Pokračování­: Preventivní program

Loučení

A máme tu konec školního roku a to znamená vysvědčení, květiny a čokolády, loučení a hektolitry slz. Všichni byli krásně nastrojení a usmívali se. Na zmrzlině od kuchařek jsme si moc pochutnali a téměř žádné oblečení nedošlo k újmě. Při mlsání jsme trošku zavzpomínali u fotek z několika posledních let. To byl jeden z dárků pro paní učitelku Míšeňskou, která letos na naší škole končí. Slzám jsme se neubránili, a to ani při loučení s páťáky. Zatímco však páťáci dostali své poslední vysvědčení z naší školy, prvňáčci získali své první vysvědčení. Páťákům i paní učitelce Míšeňské přejeme hodně úspěchů na nové škole a na ostatní se těšíme opět za dva měsíce.

Pěkné prázdniny!
Pokračování­: Loučení

Sportovní den

Před úplným závěrem školního roku jsme uspořádali sportovní den na tenisových kurtech a volejbalovém hřišti. Každý si našel nějaký sport, který jej zaujal a chtěl vyzkoušet. Výběr byl opravdu pestrý – od tenisu přes „přehazku“ až po stolní tenis či petangue. Odpoledne nám zpestřila i příjemná návštěva – přijely se podívat paní učitelky Šamalíková a Nedvědová. To bylo radosti! A opečený špekáček nám jen rozšířil úsměvy na tvářích ještě víc. Pomyslnou třešničkou na dortu pak jen bylo přespání ve škole. Prvňáčci, po náročném odpoledni unavení, usnuli při pohádce vyprávěné paní učitelkou Míšeňskou. Zato ve třídách to ještě nějakou dobu žilo. Nakonec však i tam vše umlklo.
Ve sportovním dnu jsme pokračovali i následující den a to vycházkou na Větrný mlýn. Hodně jsme se dozvěděli, kolébkou někteří zahoupali a pár fotek vyfotili. A už teď se těšíme na další sportovní dne.
Pokračování­: Sportovní den

Zahájení školního roku 2016/2017

 

Vážení rodiče, milé děti

ve čtvrtek 1. září bude v tělocvičně společně zahájen nový školní rok 2016/2017. Po zahájení půjdou děti do svých tříd, kde obdrží základní informace a v 10,00 hod. odchází na oběd (kromě 1. ročníku). Ranní družina je zajištěna, provoz odpolední družiny bude zahájen až od 2. září.

Těší se na vás vaše paní učitelky!

Mgr. Hana Sležková – 1. ročník

Mgr. Lenka Klaibová – 2. a 5. ročník

Mgr. Martina Šamalíková – 3. a 4. ročník

Návštěva cukrárny v Rudici

„Jdeme na zmrzlinu!“, nadšeně volaly děti ve středu ráno. Protože začíná léto a s ním horké počasí, rozhodli jsem se, že navštívíme cukrárnu v Rudici a dáme si zmrzlinu. Děti se moc těšily už od rána.  Připomněli jsme si, jak se chováme, když jdeme do obchodu – pozdravíme, poprosíme, poděkujeme. Děti si vybraly přesně takovou příchuť zmrzliny, na jakou měly chuť a s chutí se do ní pustily.  Pokračování­: Návštěva cukrárny v Rudici

Loučení s předškoláky

Ve středu 15.6. proběhlo v MŠ loučení s předškoláky. I přes nepříznivé počasí se nám večer vydařil. Nejdříve proběhlo pasování na školáky. Děti dostaly šerpu a diplom na památku. Pod vedením paní učitelky Piňosové zahrály děti na flétničky a předvedly rodičům, co se za celý rok naučily. Za krásné vystoupení a píli po celý rok dostaly vysvědčení plné jedniček. Kubík zahrál na klavír, na který se učí hrát v ZUŠ.  Po koncertu dostali rodiče a děti společný úkol – postavit nějakou stavbu nebo vytvořit něco ze stavebnice nebo papíru. Na závěr večera jsme se přesunuli do tělocvičny, kde byla pro děti připravena diskotéka. Děti tancovaly s nafouknutými balonky a hrály balonkovou válku. Poslední rozloučení s rodiči, pusa na dobrou noc a večerní dobrodružství (hledání pokladu a spaní ve školce) bylo pro děti největším zážitkem. Děti byly odvážné a zvládly vše na jedničku. Děkujeme rodičům za účast a doufáme, že si loučení užili společně s námi.  Pokračování­: Loučení s předškoláky

Prvňáčci v knihovně

Ve čtvrtek jsme si šli poprvé sami vypůjčit knížku do knihovny. Nejdřív jsme četli my paní knihovnici, pak ona nám pohádku O třech prasátkách. Také nám řekla, jak se ke knížkám máme chovat, aby si je mohli přečíst i ti ostatní. A potom už jsme si mohli vybírat knížky z poliček, ukázat průkazku a knížka je na chvilku naše. Za odměnu jsme si šli chvilku hrát na dětské hřiště, protože bylo moc hezké počasí a ve škole jsme se vlastně už všechno naučili.

Pokračování­: Prvňáčci v knihovně