Vyhlášení zvláštního zápisu pro děti cizince k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce pro školní rok 2022-2023

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny určuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do ZŠ a MŠ, tzv. zvláštní zápis pro děti cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.  Pokračování­: Vyhlášení zvláštního zápisu pro děti cizince k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce pro školní rok 2022-2023

Projektový den na ZŠ Erbenova , Blansko

Dne 8. 4. 2022 se naši páťáci zúčastnili projektového dne v rámci smlouvy o spolupráci škol ve vazbě na projekt „ Podpora infrastruktury základních škol“. Součástí této smlouvy je zajištění a realizace aktivit v nově vybavených odborných učebnách ZŠ Erbenova našimi žáky.
Byli jsme přivítáni paní ředitelkou školy Mgr. Simonou Polákovou a hned v 8,00 hodin nám začaly hodiny Hejného matematiky, španělštiny, angličtiny, informatiky, chemie a vaření. Ve všech předmětech jsme se dozvěděli zajímavé věci a vyzkoušeli si naše vědomosti v soutěžích a testech, které si pro nás připravily paní učitelky této školy. Děkujeme za den plný zážitků a budeme se těšit na další spolupráci.

Pokračování­: Projektový den na ZŠ Erbenova , Blansko