OMŠ Ráječko

V pátek 9. června 2017 se naše sportovní delegace vypravila do Ráječka na sportovní klání ve vybíjené a kopané. Počasí nám přálo (až moc) a úspěšní jsme také byli. Přivezli jsme 2. místo ve vybíjené, kterou jsme prohráli pouze o jeden život. V kopané jsme bojovali jako lvi, ale pro tento rok jsme výhru přenechali soupeřům. Výsledky viz. příloha.

Sportu zdar a míčovým hrám zvláště!!!!

Pokračování­: OMŠ Ráječko

Sportovní odpoledne

Dne 15.6. proběhlo na kurtech a školní zahradě sportovní odpoledne. Mladší ročníky se na školní zahradě přenesly do pravěké doby a plnily různé úkoly. Mezi nimi byla i práce archeologa, kdy si v pískovišti museli najít zkamenělého dinosaura. Cesta za pokladem je pak zavedla až na kurty, kde si všichni opekli dobrý špekáček. Na kurtech již byli i žáci třetího až pátého ročníku, kteří se řídili heslem „Sportu ku zdraví“. Vyzkoušeli si tak tenis, přehazovanou, či hru Kubb. Všechny nás také potěšila návštěva paní učitelky Míšeňské. Po aktivním odpoledni jsme zamířili zpět do školy, kde jsme přespali. Ranní bouře nás trošku překvapila, ale naštěstí se počasí umoudřilo, a my jsme mohli vyrazit na procházku.  Jak moc jsme si užili sportovní den, spaní ve škole a vycházku další den, lze vidět na fotografiích ve fotogalerii.

Pokračování­: Sportovní odpoledne

Pasování prvňáčků

Dne 30. 5. proběhlo pasování prvňáčků. Navštívila nás kouzelná babička, která přivolala bratry Grimmovi. Brzy jsme se ocitli mezi pohádkovými postavami z pohádky O Sněhurce. Trpaslíci, kteří předali čtenářské štafetové kolíky, se představili v podání našich druháků. Sněhurka nám zazpívala a zametla podlahu. Na závěr také slavnostně pasovala prvňáčky na čtenáře. Nesmíme zapomenout ani na smyčcové kvarteto. Všem účinkujícím velice děkujeme. Velké poděkování patří i Zdence Martináskové a paní učitelce Haně Sležkové, které připravili celý program.

Pokračování­: Pasování prvňáčků

OMŠ v atletice

Dne 1. 6. 2017 na Den dětí se v Rudici konaly okresní závody malotřídních škol v atletice. Přijelo k nám 7 škol z celého okresu: Ráječko, Šebrov, Vysočany, Olomučany, Doubravice, Březina a Bukovina. Zahájení proběhlo na školní zahradě, kde nás přivítala paní ředitelka s panem starostem a po vypuštění holoubků míru, jsme vyrazili na fotbalové hřiště, které pro nás připravili členové TJ Sokol Rudice (Děkujeme!!). Soutěžilo se ve třech hlavních disciplínách – skok z místa, hod do dálky, běh na 50 metrů a jedné dobrovolné – vytrvalostní běh. Naši školu reprezentovali Matěj Sedlačík, Tereza Zouharová, Eva Matěnová, David Šebela, Tobiáš Bezpalec a Ondřej Hruška. Počasí nám přálo a všichni jsme si to moc užili. Jak jsme dopadli si můžete přečíst v příloze.

Příspěvek připravili vaši páťáci!!!!

Pokračování­: OMŠ v atletice

Divadelní představení

Pohádku „Obušku, z pytle ven!“ znají téměř všechny děti. Dne 29.5. jsme se jeli do Blanska podívat na její divadelní zpracování. Tři dary dostal Matěj od Štěstí: kouzelný ubrousek, kouzelného beránka a kouzelný obušek. Pohádka byla živá, herci vynikající a na závěr jsme si všichni i zazpívali. Děkujeme za krásné představení.

Pokračování­: Divadelní představení

Praha

Na 18. květen letos připadl vlastivědný výlet pro 4. a 5. ročník. Cílem naší cesty bylo hlavní město naší vlasti – Praha. Všichni jsme se na výlet těšili (někteří nemohli ani dospat). Dobrá nálada panovala celou cestu a to nejen díky vtipům, které přinesla paní učitelka Sležková. I trochu přemýšlení a luštění jsme zvládli. Někteří si i poprvé vyzkoušeli zakreslit trasu do mapy. Dozvěděli jsme se toho mnoho a viděli jsme ještě víc. Malou ukázku můžete shlédnout ve fotogalerii.

Velké poděkování patří paní Hutárkové za pomoc a spoluúčast.

Pokračování­: Praha

Dopravní výchova 4. ročník

Ve středu 3.5. vycestoval 4. ročník do Blanska. Čekal je druhý kurz dopravní výchovy a zároveň i zkoušky. Ti úspěšní odjížděli s průkazem cyklisty. Teoretická část se konala v učebně na ZŠ Erbenova. Nejvíce nás bavili animace, kdy jsme museli správně určit, který dopravní prostředek pojede jako první. Na praktickou část se však žáci 4. ročníku těšili ze všeho nejvíc. Na dopravním hřišti si to tedy užili, jak to jen šlo. Úsměvy létaly na všechny strany. Ověřte si ve fotogalerii. Jízda na kole nás baví!

 

Pokračování­: Dopravní výchova 4. ročník

Hvězdy nebo dinosauři?

Dne 28.4. jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno. Všichni se těšili na program s názvem „Soumrak dinosaurů“. Někteří žáci doufali, že nám ukáží i Tyranosaura Rexe. Toho jsme se sice nedočkali, ale viděli jsme mnoho jiných dinosaurů a i to, jak skončili svoji vládu na Zemi. Kromě dinosaurů nám ukázali i hvězdy, souhvězdí i některé planety. Někteří si odvezli domů i suvenýry v podobě špionážních brýlí či mimozemského slizu. Byl to úžasný zážitek a už se těšíme zase na další návštěvu.

Pokračování­: Hvězdy nebo dinosauři?