Zahájení školního roku 2021/2022 na ZŠ

První školní den se pomalu blíží, tak zde přinášíme pár informací k začátku školního roku 2021/2022:

Testování:

Určitě jste zaznamenali, že budou děti na začátku roku ve škole testovány na Covid 19. Testování proběhne 1. 9. (v 1. ročníku až 2.9.), 6. 9. a 9. 9. v první vyučovací hodině.

Testovat se nemusí děti, které jsou očkované nebo prodělaly onemocnění Covid 19 (doba po nákaze menší než 180 dní). Následně ji děti doloží 1. 9. ve škole lékařskou zprávou.

Organizace začátku školního roku:

Pokračování­: Zahájení školního roku 2021/2022 na ZŠ

Vzpomínky na závěr školního roku

Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a než nastane čas na nový školní rok, přípravu pomůcek do školy a hledání batohu a svačinového boxu, přinášíme vám pár momentek z posledních dní školního roku 2020/2021. Výlet prvního ročníku s výšlapem na rozhlednu a zastávkou v lesním baru, výlet čtvrtého a pátého ročníku do Jedovnic s mlsáním jahůdek a borůvek vlastnoručně nasbíraných cestou, sportovní den na kurtech s netradičně provedeným tradičním pasováním páťáků a samozřejmě rozdávání vysvědčení na závěr školního roku. Krásné prázdniny!

Pokračování­: Vzpomínky na závěr školního roku

Dopravní výchova

Už jsme ani nedoufali, ale podařilo se! Uvolnění vládních opatření umožnilo i výuku na dopravním hřišti. Ve středu 2.6. jsme se tedy nejen se čtvrťáky, ale i s páťáky vydali do Blanska na jarní kurz dopravní výchovy s cílem získat průkaz cyklisty. Krásné počasí a jízdu na kole bez roušky si všichni užívali. I zranění žáci se zapojili a jako chodci i oni byli účastníci provozu. Praktickou stránku zvládli všichni a k průkazu cyklisty měli všichni dobře nakročeno. Na to, jak si jízdu cyklisté užívali, se můžete podívat na následujících fotografiích.

Pokračování­: Dopravní výchova

Den Země

V průběhu měsíce duben jsme si připomínali, že naše planeta je plná života a že i my můžeme přispět k její ochraně. Vznikla tak připomínková nástěnka vytvořená žáky všech ročníků. Děkujeme všem, kteří si také připomněli důležitost naší planety a vysbírali odhozené odpadky v naší obci i jejím blízkém okolí!

Pokračování­: Den Země

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ K MOŽNÉ HROZBĚ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM (ZŠ a MŠ )

Vážení rodiče,

dnes jsme byli Policií ČR informováni o preventivním opatření v rámci možné hrozby mateřským školám.  Jedná se o celorepublikové opatření. Prosíme Vás o následující:
  • Nevpouštějte cizí osoby do budovy školy, neotvírejte dveře školy cizím osobám.
  • Pokud zahlédnete v okolí školy cizí podezřelou osobu, neprodleně nám to nahlaste nebo volejte přímo policii.
Děkujeme za spolupráci.
Kolektiv MŠ a ZŠ