Den Země

V průběhu měsíce duben jsme si připomínali, že naše planeta je plná života a že i my můžeme přispět k její ochraně. Vznikla tak připomínková nástěnka vytvořená žáky všech ročníků. Děkujeme všem, kteří si také připomněli důležitost naší planety a vysbírali odhozené odpadky v naší obci i jejím blízkém okolí!

Pokračování­: Den Země

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ K MOŽNÉ HROZBĚ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM (ZŠ a MŠ )

Vážení rodiče,

dnes jsme byli Policií ČR informováni o preventivním opatření v rámci možné hrozby mateřským školám.  Jedná se o celorepublikové opatření. Prosíme Vás o následující:
  • Nevpouštějte cizí osoby do budovy školy, neotvírejte dveře školy cizím osobám.
  • Pokud zahlédnete v okolí školy cizí podezřelou osobu, neprodleně nám to nahlaste nebo volejte přímo policii.
Děkujeme za spolupráci.
Kolektiv MŠ a ZŠ

On-line doučování angličtiny zdarma

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do projektu „On-line doučování angličtiny zdarma“, který je plně financován organizací MAS Moravský kras z.s. a realizovaný jazykovou školou TLC Kids. Přihlašování na www.tlckids.cz/doucovani.

Doučování probíhá jako týdenní kurz, od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den, v termínu od 19.července do 27. srpna 2021. Termín si zvolí rodiče dle svého uvážení přímo na přihlašovacím portále. Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků. Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku. Doučování vedou čeští lektoři a rodilí mluvčí TLC Kids. Uzávěrka přihlášek je 28.5.2021, ale již nyní jsou poslední volná místa, pokud tedy máte zájem, prosím přihlaste své dítě co nejdříve. Veškeré dotazy prosím směřujte na TLC Kids, https://www.tlckids.cz/kontakt/

Kontaktní osobou pro tento projekt je na naší škole  Mgr. Hana Sležková.

ZŠ a MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 nastoupí do školy žáci 1.- 5. ročníku naší školy, jelikož splňujeme výjimku školy samostatného 1. stupně do 75 žáků celkem, nastupujeme v režimu prezenční výuky bez rotací.
Svačiny a obědy pro přihlášené děti budou zajištěny, včetně zajištění ranní i odpolední družiny za dodržení homogenních skupin žáků. Výuka bude probíhat za dodržení proti-epidemiologických opatření nastavených MZV (rozestupy, desinfekce, ochrana úst a dýchacích cest dle nařízení MZV včetně testování).
Podrobné informace mají zákonní zástupci žáků již na e-mailu.

Pokračování­: ZŠ a MŠ od pondělí 12. 4. 2021

Vyhlášení zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

pokud uvažujete o zapsání Vašeho dítěte do MŠ ve školním roce 2021/2022 vyplňte si dle pokynů žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Termín pro doručení žádostí (termín zápisu) je od 2. května do 16. května 2021.  Způsob doručení žádosti naleznete ve vyhlášení zápisu. Zápis bude probíhat bez dětí a zákonných zástupců – bude probíhat pouze formou odeslané Žádosti o přijetí.

Vyhlášení zápisu do MŠ pro školní rok 2021-2022

Kritéria přijímání dětí do MŠ 2021-2022 aktualizace kritérií k 20.4.2021

ŽÁDOST K PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

Souhlas – GDPR MŠ

 

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Hugo Sáňky, Rudice, Rudice 115, 679 06 Jedovnice vyhlašuje ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022. Zápis se koná v pondělí 12. 4. 2021 od 14,00 hod. do 16,00 hod. 

Více informací k zápisu v tomto dokumentu – Vyhlášení zápisu

Pokud se zákonný zástupce 12. 4. 2021 nemůže dostavit  z důvodu karantény, kontaktujte nás.

Další dokumenty k zápisu:

Souhlas_GDPR_ZŠ_MŠ

2.-Zapisovy-listek

Žádost_o_přijetí_dítěte_k_zákl._vzděl.

Žádost_o_odklad_školní_docházky

Všeobecné informace

 

UZAVŘENÍ ZŠ i MŠ od 1. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ i ZŠ. Od pondělí 1. 3. je tedy MŠ i ZŠ uzavřena.

Po dobu uzavření školy žáci 1.-5. ročníku přechází na distanční výuku, které se žáci účastní povinně. Informace a pokyny k distanční výuce budeme zasílat rodičům na e-mail. Žádáme Vás o spolupráci v této mimořádné situaci a doufáme, že bude toto opatření brzy odvoláno.

INFORMACE_K_PROVOZU_ŠKOL_A_ŠKOLSKÝCH_ZAŘÍZENÍ_OD_27._ÚNORA_2021