Dokumenty ZŠ

Školní vzdělávací program a Školní řád:

ŠVP ZŠ Já to dokážu (platnost od 2. 9. 2019)

Školní řád (aktualizován ke dni 14. 6. 2022)

Školní řád – dodatek č.1 – OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU PARAZITŮ (platnost od 4. 1. 2021)

Školní řád – dodatek č.2 – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (platnost od 4. 1. 2021)

Školní řád – dodatek č.3 – PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY (platnost od 4. 1. 2021)

GDPR:

Zásady ochrany osobních údajů základní školy

GDRP – distanční výuka

Informace_o_zprac.__údajů_testování_ZŠ_a_MŠ_na_COVID-19

Další dokumenty:

Provozní řád školy

Plán práce 2021/2022

Výhledový a předběžný počet dětí do roku 2024

Návrh rozpočtu pro rok 2022

SV_rozpočtu_2022,2023