Informace o škole

skola2013Základní charakteristika školy:

Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky Rudice, okres Blansko,
Rudice 115, 679 06 Jedovnice

IČO: 68685718

E-mailová adresa: zsrudice@seznam.cz (ZŠ), msrudice@seznam.cz (MŠ)

Identifikátor datové schránky:  2b4svke

Zřizovatel školy: Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice

Ředitel školy: Mgr. Lenka Klaibová

Kontakty:

Škola: 734 385 143

Mateřská školka: 734 385 104, dostupnost od 6.30 do 16.00 hod.

Školní jídelna: 734 532 864, dostupnost od 7.00 do 15.00 hod.

Školní družina: 737 524 222

Druh a typ školy: Základní škola Rudice je zřízena jako neúplná, její součástí je Mateřská škola. Základní škola má 3 třídy s pěti ročníky prvního stupně, Mateřská škola má dvě oddělení.

Školská zařízení:

  • Základní škola – kapacita 70 žáků
  • Mateřská škola – kapacita 44 dětí
  • Školní družina – kapacita 25 žáků
  • Školní jídelna – kapacita 100 obědů

Školská rada při Základní a Mateřské škole Hugo Sáňky Rudice:

11. ledna 2018 byla zvolena školská rada ve složení:

1. Ing. Jaroslav Weiter  –  zástupce obce
2. Zdena Martinásková  –  zástupce rodičovské veřejnosti
3. Mgr. Hana Sležková  –  zástupce pedagogů

Školská rada vykonává činnost podle § 168 Zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školskou radu zřizuje zřizovatel v souladu se školským zákonem. Základním partnerem školské rady je ředitel školy, který rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, je povinen se na jednání školské rady dostavit, pokud je k tomu vyzván.

Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka, schvaluje významné dokumenty týkající se činnosti školy, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, atd.

Školskou radu je třeba vnímat jako příležitost k hledání optimálního řešení, jehož cílem je ovlivnit dění ve škole v zájmu kvalitního naplňování výchovně-vzdělávacího poslání.

Školní poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Hugo Sáňky, Rudice

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) má následující členy: vedoucí ŠPP, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog – konzultant.

e-mail: zsrudice@seznam.cz

Vedoucí ŠPP: Mgr. Lenka Klaibová

konzultace: dle domluvy

tel.: 734 385 143

Výchovný poradce: Mgr. Hana Sležková

konzultace: dle domluvy

tel.: 732 205 679

Metodik prevence: Mgr. Marie Trojáčková

konzultace: dle domluvy

tel.: 723 277 477

Speciální pedagog – konzultant: Mgr. Tereza Malárová

konzultace: ÚT, ST – dle domluvy

tel.: 733 500 392

Pověřenec GDPR: DSO Tišnovsko, Radniční 14 , 666 01 Tišnov
Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel.: 605 851 345, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz

Το μειλίχιο του χαρακτήρα του, η πραότητα, η ευγένεια και το χιούμορ dikofarmakeio.com του, αποτελεί ένα άριστο σύμβολο και αναφορά για την κοινωνία του σχολείου. Ασθενείς με ασταθή στηθάγχη και κληρονομικά οφθαλμικά προβλήματα γνωστά ως „εκφυλιστικές διαταραχές του αμφιβληστροειδούς“. Αλλά μόνο εάν χρησιμοποιείτε το φάρμακο είναι ένα σωστό τρόπο.