Informace o škole

Základní charakteristika školy:

Název školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky Rudice, okres Blansko,
Rudice 115, 679 06 Jedovnice

IČO: 68685718

E-mailová adresa: zsrudice@seznam.cz (ZŠ), msrudice@seznam.cz (MŠ)

Identifikátor datové schránky:  2b4svke

Zřizovatel školy: Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice

Ředitel školy: Mgr. Lenka Klaibová

 

Kontakty:

Škola: 734 385 143

Mateřská školka: 734 385 104, dostupnost od 6.30 do 16.00 hod.

Školní jídelna: 734 532 864, dostupnost od 7.00 do 15.00 hod.

Školní družina: 737 524 222

 

Další informace o škole:

Druh a typ školy: Základní škola Rudice je zřízena jako neúplná, její součástí je Mateřská škola. Základní škola má 3 třídy s pěti ročníky prvního stupně, Mateřská škola má dvě oddělení.

Školská zařízení:

  • Základní škola – kapacita 70 žáků
  • Mateřská škola – kapacita 44 dětí
  • Školní družina – kapacita 50 žáků
  • Školní jídelna – kapacita 100 obědů

 

Školská rada při Základní a Mateřské škole Hugo Sáňky Rudice:

E-mail: skolskaradarudice@seznam.cz

Dne 29. 9. 2021 byla zvolena školská rada ve složení:

1. Ing. Jaroslav Weiter  –  zástupce obce
2. Ing. Jan Ungerman  –  zástupce rodičovské veřejnosti
3. Mgr. Pavlína Nedvědová  –  zástupce pedagogů

Školská rada vykonává činnost podle § 168 Zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školskou radu zřizuje zřizovatel v souladu se školským zákonem. Základním partnerem školské rady je ředitel školy, který rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, je povinen se na jednání školské rady dostavit, pokud je k tomu vyzván.

Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka, schvaluje významné dokumenty týkající se činnosti školy, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, atd.

Školskou radu je třeba vnímat jako příležitost k hledání optimálního řešení, jehož cílem je ovlivnit dění ve škole v zájmu kvalitního naplňování výchovně-vzdělávacího poslání.

 

Školní poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Hugo Sáňky, Rudice

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) má následující členy: vedoucí ŠPP, výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog.

e-mail: zsrudice@seznam.cz

Vedoucí ŠPP: Mgr. Lenka Klaibová
konzultace: dle domluvy
tel.: 734 385 143

Výchovný poradce: Mgr. Hana Sležková
konzultace: dle domluvy, ST 13:30 – 14:30
tel.: 604 174 807

Metodik prevence: Mgr. Marie Trojáčková
konzultace: dle domluvy
tel.: 723 277 477

Speciální pedagog: Mgr. Pavlína Nedvědová
konzultace: dle domluvy
tel.: 723 841 823

 

GDPR

Pověřenec GDPR: DSO Tišnovsko, Radniční 14 , 666 01 Tišnov
Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, tel.: 605 851 345, e-mail: gdpr@dsotisnovsko.cz