Z historie

sankaHistorie rudické školy je neodmyslitelně spjata s osobou nadučitele Huga V. Sáňky. Ten do Rudice přišel v roce 1890 a už v roce 1892 se zasadil o vybudování nové rudické školy. Původní, počtu žáků a modernějším způsobům výuky už nevyhovující obecní škola byla v domku na místě, kde je dnes Obecní úřad. Nová škola byla postavena v části Dědina, na místě po bývalých domech čp. 8, 9 a 11, které musely být odstraněny díky poškození poddolováním. V roce 1892 byl položen základní kámen a během téhož roku byla dokončena hrubá stavba.

skola-hist-mUž 4. června 1893 byla škola slavnostně otevřena. Celá stavba byla financována obcí z poplatků za dolování a celkové náklady činily asi 17 000 zlatých. Budova školy s věží a hodinami se stala dominantou obce. V přízemí školy byl i byt nadučitele. Původně dvojtřídní škola se v roce 1904 rozšířila na tři třídy s celkem 166 žáky. Vzrůstající počet žáků si v roce 1914 vyžádal další rozšíření přístavbou, kdy v 1. patře byla umístěna čtvrtá třída a v přízemí tělocvična.

A: εάν δεν έχετε λάβει το δέμα σας μέσα σε 1 μέρες, είτε θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας είτε θα σας ξαναστείλουμε την παραγγελίας σας χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Τι κοινό έχουν οι onlinefarmakeio24.com κουτσομπόλες και το βιάγκρα. Αυτές οι ενέργειες βοηθούν τα ούρα για να ακολουθήσουν ευκολότερα.

V polovině 90. let byla obcí realizována zásadní modernizace školy vybudováním přístavby směrem do školního dvora, ve které bylo umístěno stravovací zařízení a zázemí pro učitele a správu školy. V roce 1993 bylo také v souvislosti s plynofikací obce vybudováno ústřední vytápění budovy s plynovou kotelnou.

Další významná oprava a modernizace školní budovy včetně okolních prostor začala v roce 2008 výměnou střešní krytiny a celkovou opravou půdních prostor, které byly připraveny pro budoucí rozšíření výukových i zájmových prostor školy. Opravy pokračovaly i v následujících letech a byly dokončeny v roce 2014. Škola dostala nový „kabát“, který vhodně navázal na historický vzhled, byly provedeny izolace celé budovy, výměny oken a dveří, generální oprava topení s osazením nových kotlů i topných těles, oprava rozvodů vody a kanalizace a modernizace hygienického zázemí pro děti i učitele. Byly odstraněny vážné stavební závady, dané stářím budovy. Výsledek byl oceněn udělením Zlaté cihly v soutěži Vesnice roku 2014 Jihomoravského kraje.


Obec Rudice se rozhodla vzdát čest vzácnému člověku a čestnému občanu obce, a slavnostním aktem dne 25. října 1998 přejmenovala školu na Základní školu Hugo Sáňky v Rudici, která byla později sloučena s Mateřskou školou.

skola-vk1 Rudická škola na obrázku paní Věry Kocmanové