Informace rodičům MŠ

Školní rok 2021-2022

ZÁŽITKY PRO DĚTI NA PRÁZDNINY – za prázdninové aktivity děkujeme paní Černatovičové

PROVOZ MŠ V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2022 – ZMĚNA!!!

Oznámení o přerušení provozu MŠ – DŮLEŽITÉ

Skupinky pro předškoláky – 2022

Kdo z rodičů předškolních dětí má zájem o skupinky, napište se na nástěnce v MŠ nebo prostřednictvím emailu.

 

Provoz MŠ  v době vánočních prázdnin 2021

Provoz MŠ v době rekonstrukce třídy Sluníček

REŽIM DNE V MŠ

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A BUDEME SE TĚŠIT VE STŘEDU 1. 9. 2021! 

Školní rok 2020-2021

Odložená rekonstrukce třídy Sluníček v MŠ  2021

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2021

Vážení rodiče, 

dnes jsme byli Policií ČR informováni o preventivním opatření v rámci možné hrozby mateřským školám.  Jedná se o celorepublikové opatření. Prosíme Vás o následující:

  • Nevpouštějte cizí osoby do budovy školy, neotvírejte dveře školy cizím osobám.

  • Pokud zahlédnete v okolí školy cizí podezřelou osobu, neprodleně nám to nahlaste nebo volejte přímo policii. 

Děkujeme za spolupráci. 

OD 10. 5. 2021 JE PROVOZ MŠ OTEVŘEN PRO VŠECHNY DĚTI. PROVOZ MŠ BUDE BĚŽNÝ – DĚTI BUDOU VE SVÝCH TŘÍDÁCH. DĚTI NEMUSÍ MÍT ROUŠKY A NEBUDOU SE TESTOVAT.

PROVOZ MŠ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 2021

PROVOZ MŠ V DOBĚ POLOLETNÍCH PRÁZDNIN (PÁTEK 29. 1. 2021) JE Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN.

 

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám za celou ZŠ a MŠ popřát krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2021.

OMEZENÍ PROVOZU- 21. 12. – 22. 12. 2020

Vánoční prázdniny 2020-2021

Uzavření provozu v podzimních prázdninách 2020

Oznámení:
Vážení rodiče, z důvodu nařízení vlády o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorách budov s platností od 10.9.2020 Vás žádáme o nošení roušek v prostorách školy. Dětí v mateřských školách se povinnost netýká, jedná se pouze o osoby doprovázející dítě.
Děkujeme za spolupráci.
Dále z důvodu zvýšené hygieny Vás chceme poprosit, abyste se pohybovali pouze ve spodním patře budovy – a to vchod, šatna a chodba před třídou Berušek. Z hygienických důvodů nesmí zákonní zástupci ani jiné osoby vstupovat do jídelny a do horního patra školy. 
I děti ze třídy Sluníček vyzvedávejte vždy ve třídě Berušek.
Dále Vás chceme poprosit, abyste se v budově zdržovali co nejkratší dobu a vše potřebné řešili primárně telefonicky či emailem. 
Děkujeme za pochopení.

 

Školní rok 2019-2020:

Omezení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu

Organizace vzdělávání v MŠ v měsíci červenci a srpnu

Organizace vzdělávání v MŠ v době od 25.5. do 30.6. 2020

Zápis do MŠ RUDICE pro školní rok 2020-2021

Omezení provozu MŠ o jarních prázdninách 2020

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli sponzorským darem
do MŠ.
Dětem jsme udělali radost pod stromečkem a nakoupili jsme
výtvarný materiál na vánoční tvoření.
Za sponzorské dary chceme také na jaře zakoupit nové koloběžky.

 

Přejeme Vám s dětmi krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a
lásky v novém roce.
kolektiv MŠ

 

Infomace pro nové děti

Depistáž školní zralosti – proběhne 4. 2. 2020 cca od 8:00 hodin v MŠ (pouze pro přihlášené).