Informace rodičům MŠ

Školní rok 2019-2020:

 

Omezení provozu MŠ o jarních prázdninách 2020

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli sponzorským darem
do MŠ.
Dětem jsme udělali radost pod stromečkem a nakoupili jsme
výtvarný materiál na vánoční tvoření.
Za sponzorské dary chceme také na jaře zakoupit nové koloběžky.

 

Přejeme Vám s dětmi krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a
lásky v novém roce.
kolektiv MŠ

 

Infomace pro nové děti

Depistáž školní zralosti – proběhne 4. 2. 2020 cca od 8:00 hodin v MŠ (pouze pro přihlášené).