Fotogalerie

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ROZLUČKOVÉ DOPOLEDNE NA ZAHRADĚ 

Hráli jsme si na písku, zpívali, přáli Tomáškovi k narozeninám, odpočívali v teepee a ve „stanu“, experimentovali jsme s vodou a objevovali podmořský svět, trochu se osvěžili vodními pistolkami a vyzkoušeli, kdo umí nejdál dostříknout… takové bylo naše poslední společné dopoledne na zahradě. Všem dětem i rodičům přejeme krásné a pohodové prázdniny! 

VYCHÁZKA NA ZMRZLINU 

Blíží se konec školního roku, do Rudice dorazila vlna tropů a tak je potřeba se pořádně osvěžit a ochladit. V úterý 28.6. jsme se s dětmi vypravili na Větřák na točenou zmrzlinu a na ledňáčky. Starší děti ze Sluníček vedly ty menší z Berušek. Cestou jsme pozorovali přírodu a významná místa v Rudici. 

VÝLET DO RADOSTI – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „OPERKY“ 

V úterý 14.6. jely děti ze školky na školní výlet do Brna do divadla. Děti shlédly představení „Operky“. Písničky a pohádkové příběhy děti moc dobře znaly z pohádky „Tří bratři“. Výlet se vydařil, dětem se divadlo líbilo a také se jim líbila cesta autobusem do Brna.

INDIÁNSKÉ LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

… Indiáni jedou, copak asi vezou … 

Červen je měsíc plný výletů, akcí a také loučení se školkou. Naše letošní loučení s předškoláky se neslo v indiánském duchu. V rámci třídy jsme se na pár týdnů stali indiány. Děti se učily stopovat a lovit bizona pomocí luku a šípů a taky oštěpem, svolávat se a komunikovat prostřednictvím rytmu bubínku, batikovaly si trička na zahradě MŠ, tvořily indiánské čelenky a lapače snů apod.

Ve středu 22.6. jsme se s předškoláky a rodiči sešli před školkou a čekala nás výprava na indiánskou stezku. Děti se vybavily batikovaným tričkem, ručně vyrobenou čelenkou a namalovaným obličejem jako správní indiáni. Cestou se děti zastavovaly na různých stanovištích, kde plnily úkoly a za splněný úkol sbíraly peříčka na svou indiánskou čelenku – orientace v prostoru, bystré oko, lov ryb, indiánský běh, bosá noha, stopování a lov bizona, překážková dráha „na koni“ a rytmizace s bubínkem. Na závěr stezky si děti odnesly medaili a sladkou odměnu.

Druhá část večera byla na Větřáku – děti společně s učitelkami zahájily slavnost v kruhu indiánským rituálem „haka naka hou“, zatancovaly a zazpívaly indiánské písně, pak přišlo na řadu loučení se školkou a pasování. Děti pasovala paní učitelka Nedvědová z 1. třídy ZŠ a také jí děti slavnostně přísahaly na slabikář, že budou hodní žáci, žádní poškoláci. Poté přišla na řadu zábava – opékaly se párky, tancovalo se, zpívalo, děti tvořily pro svůj kmen indiánský totem.

Posledním úkolem pro děti byl úkol odvahy – spinkalo se ve školce, až do rána.

Moc děkujeme rodičům, že přišli a strávili s námi a se svými dětmi poslední „školkové“ chvilky.  

 

 

NA KOLOTOČÍCH 

Ve čtvrtek 9.6. jsme byli pozváni na kolotoče. Hned po svačince vyrazila společně celá školka na vycházku ke kolotočům. Děti mohly vyzkoušet menší kolotoč, velký „řetízkáč“ a loď. Moc se nám dopoledne líbilo a děkujeme panu starostovi za domluvu. 

VYSTOUPENÍ PRO MAMINKY – SETKÁNÍ S RODINOU 

Nejen pro maminky k svátku, ale také pro tatínky, babičky, dědečky, jsme si s dětmi připravili dramatizaci pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“.

Děti také maminkám zazpívaly a zatančily. O přestávce se rodiče mohli občerstvit domácí citronádou a lineckým cukrovím, které děti upekly.

SE ZVÍŘÁTKY KOLEM SVĚTA – OSLAVA DNE DĚTÍ VE ŠKOLCE 

 

STŘÍPKY Z KONCERTU ZUŠ JEDOVNICE

Ve středu 25.5.2022 se konal v tělocvičně ZŠ a MŠ koncert Základní umělecké školy Jedovnice – ZUŠ OPEN. Děti ze ZŠ Rudice zahrály a zazpívaly pod vedením paní učitelky Kateřiny Mašové písně z pohádek a večerníčků. 

MAMINKÁM K SVÁTKU 

Protože mají druhou květnovou neděli maminky svátek, připravili jsme si pro ně s dětmi překvapení. Upekli jsme jim k svátku linecké cukroví. Děti se učily odměřovat podle receptu jednotlivé suroviny, porovnávaly množství, zpracovávaly těsto. Těsto potom očarovaly a přimíchaly do něj pro maminky štěstí a lásku. Z odleželého těsta vykrajovaly srdíčka, květiny, kolečka a další různé tvary. Hodné paní kuchařky nám cukroví upekly a pak je děti slepovaly rybízovou marmeládou. Ach, to byla dobrota. Cukroví se nám velmi povedlo a bylo ho dost i pro děti. Maminky potěšilo a to nám udělalo velkou radost. 

PROJEKTOVÝ DEN V MŠ – EKOSYSTÉM LES – 26.4.2022

V úterý 27.4.2022 jsme po svačině zahájili projektový den na zahradě MŠ v rámci Šablon III. Projektový den jsme plánovali společně s paní Musilovou (ŠLP Křtiny). Jelikož se naše mateřská škola nachází v CHKO Moravský kras, je nám blízké téma environmentálního vzdělávání. Cílem bylo formou projektové výuky seznámit děti s pojmem ekosystém lesa, s jeho funkcí a také s ochranou životního prostředí. Formou diskuze se děti dozvěděly o tom, co tvoří přírodu, seznámily se s pojmem ekosystém a zahrály si pohybovou  hru znázorňující ekosystém lesa. Poté jsme se rozdělili na 4 skupinky a postupně jsme se prostřídali na 4 stanovištích. Na stanovišti v altánu si děti mohly prohlédnout a osahat si kožešiny lesních zvířat, různé kosti, lebky, zuby, parohy. Dozvěděly se zajímavosti o zvířatech, porovnávaly lebky zvířat, zimní a letní kožešinu, velikost zubů divočáka. Na dalších stanovištích děti přiřazovaly stopy zvířat k obrázkům a skládaly  víceúrovňové puzzle zvířat a rostlin. Posledním stanovištěm byl senzomotorický chodník „na boso“  poskládaný z přírodnin (šišky, kůra stromů, větvičky, písek, štěpka, drobné kamínky). Děti poznávaly jednotlivé přírodniny, procházely chodníkem a potom popisovaly, co jim bylo příjemné a co naopak ne. Po projití stanovišť jsme děti rozdělili na dvě skupiny. Mladší děti tvořily planetu Zemi – měly za úkol posbírat po zahradě různé rostliny a větvičky a šišky. Další přírodniny pro tvoření zajistila dětem paní Musilová. Děti formou kolektivní práce nalepovaly přírodniny na kartonovou planetu. Starší děti se přesunuly k odpadkům poházených po zahradě. Děti pod vedením paní Musilové odpadky třídily do připravených košů na tříděný odpad. Děti se seznámily s různými materiály – společně určovaly z čeho se vyrábí papír, sklenice, konzervy apod. Také byly poučeny o bezpečnosti při sbírání odpadků. Na další aktivity se děti rozdělily podle zájmu a různě se střídaly – dolepovaly planetu z přírodnin, tvořily z přírodnin lesní království a sázely stromky do připravených kyblíků pod vedením paní Musilové. Poslední hrou bylo najít schovaná lesní zvířata po zahradě (obrázky). Poté určovaly, kde je můžeme vidět (lesní zvířata, domácí zvířata), čím se živí apod.

Závěrečným úkolem byla zkouška odvahy, kdy si děti musely sáhnout do koše odvahy a vytáhly si sladkou odměnu.

 

JARNÍ PROCHÁZKA PO DEŠTI – TŘÍDA SLUNÍČEK

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

„Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný…“

DIVADLO ŠIKULKA V MŠ – „ZDRAVÍ A HYGIENA“

STŘÍPKY Z BERUŠEK – KAŠTÁNKOVÁNÍ 

JARO PLNÉ ZÁZRAKŮ – DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU 

V pondělí 28.3. vyrazila celá školka na výlet na Skalní mlýn do Domu přírody Moravského krasu na program „Jaro plné zázraků“. Program začal návštěvou „kina“, kde si děti poslechly pohádku „O sýkorce a housence“. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny (třída Sluníček a třída Berušek) – jedna skupina tvořila cyklus motýla na lístečku (vajíčka, housenka, kukla, motýl) a druhá skupina hrála hry v herničce – nejdříve si zahrajeme na vajíčka, poté se proměníme na housenku, která nabírá sílu a okusuje lístečky, poté se zakuklíme a vylétneme jako motýlci, sedáme na květiny a třídíme je podle barev. Mohli jsme si zkusit v herně prolézt jeskyni se skluzavkou a lezeckou stěnou a postavit krápníky. Poté se skupiny (třídy) prohodily. Při venkovních aktivitách se děti učily spolupracovat – odemykaly jaro petrklíčem, stavěly s kamarády hnízda pro ptáčky, zobáčky (kolíčky) chytaly po louce housenky pro mláďátka. Program se nám velmi líbil a těšíme se zase na příští návštěvu.

Fotky třídy Sluníček:

 

 

Fotky třídy Berušek:

 

KARNEVAL 2022 (POHÁDKOVÝ) 

V pondělí 21.3. se děti ve školce proměnily na pohádkové bytosti.

Berušky:

 

LEKCE POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY – „MALÝ ENERGETIK“

V úterý 15.3. nás čekala poslední lekce polytechnické výchovy „malý energetik“. Děti se dozvěděly více o možnostech jak získáváme elektřinu, kde se vyrábí a na co ji potřebujeme, k čemu nám elektřina je. Z lego kostek stavěly jednoduchý model elektrárny (sluneční, větrnou, tepelnou, jadernou..), dále budovy, most a silnice. Poté postavily stožáry a vedení vysokého napětí. Po propojení fungovalo světlo v domech.

MRAVENCOVO DESATERO – VÝUKOVÝ PROGRAM NA JEZÍRKU (LIPKA BRNO) 

V pondělí 28.2.2022 se vydala třída Sluníček spolu se svými kamarády z 1. a 2. ročníku ZŠ na výlet do Brna do výukového centra Lipka – pracoviště Jezírko. Žáci ze školy se zúčastnili výukového programu „Dřevěný svět“. Děti z mateřské školky objevovaly mravenčí svět v programu „Mravencovo desatero“. Formou didaktických her se učily části těla mravence a poznávaly formy komunikace mezi mravenci. Venku pak děti hrály pohybové hry, při kterých se dozvěděly čím se mravenci živí a jak se starají o vajíčka. Vyzkoušely si také, jak a z čeho se staví mraveniště. Při aktivitách se děti učily vzájemné spolupráci, pomoci a komunikaci. Děti si zahrály na mravenečky a prolezly modelem mraveniště.

 

 

ZIMNÍ OLYMPIÁDA MŠ RUDICE 2022

V únoru se celá školka připravovala na ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Nejdříve bylo potřeba zajistit řádné sportovní vybavení (lyže, brýle apod..), to si děti tvořily a malovaly. Nedílnou součástí příprav byl trénink všech disciplín po celý týden. V tělocvičně pak proběhlo slavnostní zahájení. Děti soutěžily v lyžování (volný styl i slalom), biatlonu a v dalších sportovních disciplínách. Na závěr her jsme si společně poslechni a zazpívali hymnu a děti si za své sportovní výkony vysloužily sladkou medaili.

SPORTUJEME V TĚLOCVIČNĚ

Abychom byli zdraví, musíme zdravě jíst, hodně pít, mít dostatek spánku a také pohybu. Proto využíváme tělocvičnu ZŠ  a chodíme cvičit. Tematicky byla překážková dráha zimní – děti skákaly na trampolíně, plazily se, chodily po zvýšené ploše, prolézaly sněhovým tunelem. Na závěr jsme si zahráli sněhovou bitvu – koulovanou na dvě družstva. Učili jsme se házet a také počítat, které družstvo má na své polovině méně sněhových koulí. 

STAVÍME SNĚHULÁKY

Stavíme kamarády sněhuláky, tvoříme dortíky a zmrzliny ze sněhu a ledu 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL VĚŽÍ“

VYCHÁZKA KE KRMELCI A RADOST ZE SNĚHOVÉ NADÍLKY 

Začala pořádná zima… Mrzne až praští, občas poletují sněhové vločky nebo rovnou celá sněhová vánice. V zimě se musíme starat o sebe, jíst hodně vitamínů, teple se oblékat a pravidelně sportovat. Ale staráme se také o zvířátka. S dětmi ze Sluníček jsme se ve čtvrtek 20.1. vypravili ke krmelci. Do batůžku jsme vzali kaštany, mrkvičky a  jablíčka. U lesa jsme se proběhli a zahráli jsme si hru „na mrazíka“. A když napadne sněhová peřina, hrajeme si na zahradě – jezdíme na lopatě, stavíme sněhuláky a různé stavby, odhrnujeme cesty. Zima nás baví!

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ S BRNĚNSKOU FILHARMONIÍ

 

VÁNOCE VE ŠKOLCE

V adventním čase jsme se s dětmi zaměřili na zvyky a tradice o Vánocích. Poslouchali jsme koledy, ty nejznámější jsme si společně zpívali u stromečku, ochutnávali jsme vánoční cukroví, tvořili jsme vánoční přání, dárečky a lodičky z ořechových skořápek, které jsme pouštěli po vodě. A také do školky dorazil Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem spoustu krásných dárečků. Tímto moc děkujeme rodičům za sponzorské dary.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci během roku. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2022!

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL MOSTŮ“

Ve středu 15.prosince přijela paní lektorka z MTU s lekcí „Stavitel mostů“. Děti vyslechly pohádku o Karlu IV., o tom, co všechno nechal postavit. Zkusily si z látky postavit most (děti byly pilíře, které most drží), druhá skupinka dětí házela na most vajíčka, která se při stavbě Karlova mostu používala. Dále děti stavěly z puzzlí řeku, z lego kostek most přes řeku podle své fantazie. Poslední úkol byl těžší – děti stavěly podle technického výkresu pilíře, učily se spolupracovat, navzájem si pomáhat a při stavění komunikovat. Z postavených pilířů, za pomoci paní lektorky, děti postavily velký most, po kterém jsme se mohli projít. Děti lekce velmi bavila.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

„Mikulášek zvoní, cinká, 

nakukuje do okýnka,

nakukuje sem a tam,

možná přijde taky k nám.“

A přišel! …a ne sám – přivedl s sebou andělíčka a rohatého začmouzeného čerta. V pátek 3.12. se konala ve školce Mikulášská nadílka.

Moc děkujeme za krásnou Mikulášskou nadílku, kterou pro děti přichystala paní Trojáčková, paní Černatovičová a paní Bezpalcová.

Za balíčky a organizaci děkujeme paní Kuncové. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „MALÝ PROJEKTANT“

30.11. proběhla v MŠ další lekce polytechnické výchovy – „Malý projektant“. Děti nejprve stavěly silnici podle technického výkresu, každá skupinka stavěla svoji část, poté se celá silnice dala dohromady tak, aby byla správně dle výkresu. Potom se stavěly budovy – domy, trafostanice, čistička vody apod. Děti se naučily k čemu slouží tyto budovy a propojily je tak, aby správně vedla čistá a odpadní voda a elektřina do osvětlení.

Dětem se lekce moc líbila a zasloužily si diplom. 

SNĚHOVÁ NADÍLKA V RUDICI

ZIMNÍ POHÁDKA

V úterý 16.11. k nám přijela paní herečka Sandra Riedlová s divadelním představením „Zimní pohádka“. Tentokrát se chlapeček jménem Bongo vypravil z Afriky do Grónska, aby viděl sníh a zimu. Na jeho cestě zažil spoustu dobrodružství – před utonutím ho zachránil lední medvěd Ursus, na oplátku Bongo Ursuse zachránil před oštěpem Eskymáka Nanuka.  S medvědem i s Eskymákem Nanukem se stali dobří kamarádi. Eskymák naučil Bonga lovit ryby a Bongo poprvé viděl a slyšel sněhovou vločku – moc se mu líbila. Bylo mu líto, že si ji nemůže vzít zpět do Afriky, aby ji ukázal tatínkovi, tak si ji alespoň nakreslil a obraz vločky dovezl tatínkovi jako dárek. Pohádka se nám velmi líbila, na konci jsme si společně zatancovali a zazpívali. Těšíme se zase příště na další pohádku.

JÁ KOBLÍŽEK, KOBLÍŽEK

Venku začíná být pěkná zima, bývá brzy tma a  nastává čas pohádek. I my si je ve školce hrajeme. Děti ze třídy Berušek hrají „Koblížka“. Čteme si pohádku, povídáme podle obrázků, dramatizujeme, zpíváme, napodobujeme zvířátka z pohádky, modelujeme a tvoříme koblížky.

STRAŠIDELNÝ TÝDEN VE ŠKOLCE – HALLOWEEN 

I ve školce jsme oslavili svátek duchů a strašidel. Vyprávěli jsme si o svátku, který se slaví u nás „Dušičky“ a o svátku jménem Halloween – kde se slaví, co je pro něj typické. Vydlabali a vyřezali jsme si dýňové strašidlo. Ve středu 3.11. měly děti za úkol přijít do školky v masce nebo v kostýmu. V tělocvičně jsme v kostýmech tancovali, společně jsme se vyfotili a plnili jsme strašidelné úkoly: Pochytat strašidla (kuželky), rozmotat pavoučkovi nitky na pavučinu, přejít lávku do netopýří jeskyně – tu prolézt a najít netopýra, najít poslepu netopýří poklad (kobylku). 

 

 

PLNÍME ÚKOL Z „PODZIMNÍ VYCHÁZKY“ – STAVÍME DOMEČKY PRO SKŘÍTKY 

Na vycházkách i na zahradě jsme v průběhu podzimu nasbírali spoustu přírodnin – kaštany, šišky, ořechy, větvičky, barevné listy. A jedním z úkolů z „podzimní vycházky“ bylo vytvořit zvířátko nebo skřítka z přírodnin. Děti tvořily z brambor, kaštanů a dalších přírodních materiálů podle své fantazie. Potom jsme vzali skřítky a zvířátka a děti si společně s kamarády postavily pro své skřítky domečky. Využívali jsme pouze přírodní materiály, aby jsme domečky mohli v přírodě nechat. Dětem se tvoření líbilo, vymýšlely různé vychytávky – střechu, postýlku, zásobárnu jídla apod. 

 

POLYTECHNICKÝ VÝCHOVA – “ MALÝ ARCHITEKT“

Ve středu 20.10. proběhla u nás v MŠ další lekce polytechnické výchovy s názvem „Malý architekt“. Děti se učily stavět budovy podle technického výkresu – stavěly půdorys, naučily se spoustu nových pojmů – co jsou obvodové zdi, které jsou příčky. Postavily ve skupinách podle plánu domeček, příčkami rozdělily jednotlivé pokoje a postavily do nich „nábytek“ přesně podle technického výkresu. Dětem se lekce moc líbila, naučily se básničku a vysloužily si na závěr lekce diplom. 

VYCHÁZKA DO LESA 

Povídáme si o lese, o tom, jak se v lese chováme, co se v lese nesmí dělat. Učíme se poznávat lesní zvířata, hrajeme si na lesní skřítky. Proto jsme se domluvili s paní Musilovou a vypravili jsme se na vycházku do lesa. V pondělí 11.10. jsme si přinesli batůžky a hned po svačině jsme vyrazili. Došli jsme k „hrušce“, kde na nás čekala paní Musilová s panem hajným a pejskem. Pan hajný nám vyprávěl o jeho práci a ukázal nám, jak má vycvičeného pejska. Toho si děti mohly i pohladit a zkusit mu dát pamlsek. Potom děti čekaly úkoly v lese. První úkol byl poznat a roztřídit, co patří a co nepatří do lesa – co tam můžeme nechat a co musíme odnést a vyhodit do kontejneru (plastové lahve, skleněné láhve, jablíčko, kaštany, obal od tyčinky, kovový vršek, mrkev, ořech, paprika…). Děti správně poznaly, co v lese může zůstat (co sní zvířátka) a co se musí vyhodit a poznaly také do jakého kontejneru vše ostatní patří. Druhý úkol byly obrázkové kartičky se zvířátky. Děti měly za úkol poznat zvířátka na obrázku a uhádnout, zda tyto zvířátka žijí v lesích blízko Rudice a nebo kde můžeme tato zvířata potkat. Poslední úkol měly děti najít bonbony, které v lese nechal pan hajný. Dětem se úkol podařil splnit a tak dostaly sladkou odměnu na závěr. V lese jsme také poslouchali ptáčky, zkusili jsme být úplně potichu, abychom slyšeli/viděli nějaké lesní zvíře, pozorovali jsme barevné podzimní stromy.

Od paní Musilové jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o zvířátkách a o lese a tímto moc děkujeme za procházku.

Budeme se těšit na další setkání. 

 

HRAJEME SI NA SKŘÍTKY, TVOŘÍME, HRAJEME SI S PŘÍRODNINAMI

ESSD – SPORTOVNÍ DEN V MŠ 

Zapojili jsme se do projektu ESSD (Evropský školní sportovní den) aneb „Rozhýbejme školy“. Tento projekt vznikl jako podpora zdraví a pohybové aktivity u dětí. ESSD je školní den věnovaný zábavě, společné hře a propagaci pohybové aktivity. A my jsme tento den využili také jako společnou akci dětí, školky a rodičů. Ve čtvrtek 30.9. bylo pro děti připraveno celkem 8 disciplín na zahradě MŠ  – „Nakrm šaška“, „Noha sem, noha tam“, „Sestřel branku“, „Mozaika“, „Udrž míč“, „Hop a skok“, „Koloběžkový závod“ a „Štafeta“. Děti za jednotlivé disciplíny získávaly razítka a kdo nasbíral všechna razítka, získal medaili a balíček s překvapením. Děti byly moc šikovné a disciplínami prošly levou zadní. Na závěr jsme „rozhýbali“ i rodiče, kteří si vyzkoušeli disciplínu „Štafeta“. Přálo nám i počasí a tak naše sportovní odpoledne vyšlo na jedničku. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – STAVITEL MĚSTA (SLUNÍČKA)

I letošní školní rok za dětmi ze třídy Sluníček bude jezdit paní lektorka z Malé technické univerzity a společně budeme stavět z Lega a učit se nové věci. První lekce „Stavitel města“ proběhla čtvrtek 30.9.  Paní lektorka nás naučila, jak se staví město. Děti měly za úkol postavit podle své fantazie budovy a označit je podle piktogramů (kostel, restauraci, policejní stanici apod). Nakonec jsme společně postavili silnici podle plánu a postavené budovy jsme dali na různá místa tak, aby vzniklo velké město. Děti si za lekci vysloužily diplom „Stavitel města“.

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY

Děti měly za úkol přinést si do školky 2 kousky ovoce nebo zeleniny. Společně jsme přinesenou sbírku třídili na ovoce a zeleninu, učili jsme se ovoce a zeleninu pojmenovávat, povídat o tom, kde roste. A také jednotlivé druhy ovoce a zeleniny rozeznávat podle tvaru, barvy a hlavně chuti. Děti správně poznaly vše, co ochutnaly a užily si přitom hodně legrace. 

PEČEME JABLÍČKOVÝ ZÁVIN

Podzim je tu, podzim nás baví! Pozorujeme podzimní přírodu, plníme úkoly na vycházkách, sbíráme žaludy, zpíváme, tancujeme a tvoříme. A protože je čas jablíček (podzimního ovoce), učíme se na vycházkách poznávat také ovocné stromy. Už víme, že strom, na kterém rostou jablíčka, se jmenuje jabloň. Umíme o jablíčkách také spoustu básniček a písniček a protože jablíčka  jsou dobrá, jsou sladká a jsou jako med, napadlo nás, že si jich pár nasbíráme a upečeme si jablíčkový závin. Na vycházce jsme našli jablůňku a posbírali jsme zralá spadaná jablíčka. Ve školce jsme je očistili, oloupali a nastrouhali. Děti strouhání moc bavilo a bylo vidět, že i doma pomáhají mamince. Potom přišlo na řadu těsto – uváleli jsme je a naplnili závin jablíčky, cukrem a skořicí. Nakonec jsme společně udělali šest závinů. Paní kuchařky nám jablíčkové záviny upekly a my už se moc těšíme, až je ochutnáme. 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

BERUŠKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

BERUŠKY HRAJÍ POHÁDKU 2