Z akcí MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL VĚŽÍ“

Ještě před Vánocemi nás čekala lekce polytechnické výchovy s názvem „Stavitel věží“. V této lekci jsme se dozvěděli zajímavé informace o o tom, jak se věže staví, co je to stabilita věží, naučili jsme se pěknou básničku a postavili jsme společnými silami Ještěd – vlastně jich bylo hned několik. 

MIKULÁŠ U BERUŠEK

Děti z Berušek tvořily s paní učitelkami Mikuláše, anděla a čerta. A v pátek si na ně zahrály – vyrobily si čertovské a andělské čelenky a oslavily Mikuláše společně u vánočního stromečku. Venku pak postavily kamarády sněhuláky.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE SLUNÍČKÁCH

V pátek 4.12. jsme si ve školce zahráli na čertíky a andělíčky – zopakovali jsme si básničky – co dělají čerti v pekle, zacvičili jsme si podle čertovské rozcvičky, když zvoneček zazvonil… a koš od Mikuláše za dveřmi byl… byl plný dobrot pro hodné děti, kterých máme v Rudické školce jako smetí. 

HRAJEME SI SE SNĚHEM

Zima přišla do Rudice a my si to pořádně užíváme – stavíme, koulujeme se, tvoříme a dovádíme. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL MOSTŮ“

Ve čtvrtek 19.11. k nám přijela paní z MTU s kufrem plným LEGA. V této lekci polytechnické výchovy jsme se stali staviteli mostů. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o Karlu IV., který nechal postavit nejslavnější most „Karlův most“ a pak už jsme se vrhli do práce. Nejdříve jsme si postavili ve dvojicích most přes řeku Vltavu, každý most byl jiný a byl podle naší fantazie. Dalším úkolem bylo postavit s kamarádem pilíř, který už musel být úplně přesně podle technického výkresu. Všem se pilíře moc povedly a paní lektorka za pomocí našich pilířů postavila most, který nás všechny unesl a mohli jsme se po něm procházet. Už se moc těšíme na to, co nám přinese další lekce. 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ BERUŠEK

Beruškové děti vyráběly „dráčky podzimáčky“ s barevnými ocásky.  A hned se vydaly na zahradu vyzkoušet jak vysoko dráčci vyletí.

POUŠTÍME DRAKA

„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.“ Krásné podzimní počasí využíváme na procházky po okolí, pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme stromy a jejich plody. A také jsme vzali s sebou našeho kamaráda Dráčka. Učili jsme se jak se drak pouští a co je potřeba, aby drak létal až do oblak. 

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – STAVÍME MĚSTO 

Ve středu 24.9. k nám přijela paní lektorka z Malé technické univerzity (MTU) a naučila nás, jak se staví město. To naše jsme si pojmenovali „Sluníčkov“. Naučili jsme se orientovat se v plánu a postavili jsme podle své fantazie budovy podle piktogramů (lázně, kostel, banku, restauraci, policejní stanici apod). Dozvěděli jsme se kdo je a co dělá kartograf. Na kartografa jsme si také zahráli a do prázdných plánů města jsme podle polohy zakreslovali naše budovy. Na závěr jsme si rozdali diplom. Lekce se nám moc líbila a těšíme se na další. 

POZNÁVÁME RUDICI A PŘÍRODU KOLEM NÁS

Počasí nám v září přálo a jelikož máme v Rudici plno krásných míst, tak jsme se rozhodli každý den nějaké místo navštívit a prozkoumat. Učili jsme se cestou jít pěkně s kamarády za ruce, dodržovat bezpečnost při přecházení silnice. Užívali jsme si krásného počasí, přírody, ochutnávali jsme ovoce. Poznávali jsme zvířata a jejich mláďata v ohradách a cestou jsme hráli pohybové a zábavné hry – třeba pexeso s obrázky zeleniny a ovoce. Učili jsme se je pojmenovat, zařadit do skupiny a soutěžili jsme o to, kdo najde víc poztrácených dvojic.

 

PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE

Do školky se těšíme, 

s radostí tam běžíme. 

Čekají nás kamarádi, 

hrajeme si spolu rádi!

Děkujeme moc paní Černatovičové za sponzorský dar – originální placky se jmény dětí a obrázkem třídy na začátek školního roku. Dětem se placky moc líbí a hrdě je nosí na tričku. A alespoň víme, kdo ke komu patří. 🙂

 

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

DISKOTÉKA VE ŠKOLCE

Poslední dny před prázdninami jsme si s dětmi zpříjemnili diskotékou. Tancovali jsme na písničky z pohádek a filmů, zpívali jsme a hráli jsme si s nafukovacími balónky. 

LOUČENÍ SE ŠKOLKOU A S PŘEDŠKOLÁKY

Ve středu 24.6.2020 jsme se zase po roce sešli na Větrném mlýně v Rudici s těmi nejstaršími dětmi, které v září odchází do školy. I přes  nepříznivé počasí během dne a obavy o uskutečnění akce venku, nám nakonec svítilo sluníčko. Přišla za námi i paní učitelka Nedvědová z 1. třídy, která děti pasovala na „ŠKOLÁKY“  a přivítala je v 1.třídě. Děti se rozloučily se školkou básničkou a paní učitelce z 1.třídy složily „přísahu“ na Slabikář, že se budou pilně učit. Společně s rodiči si děti vyplnily předškolácký rozlučkový kvíz, ve kterém malovaly například známé místo v Rudici nebo co se jim nejvíce líbí ve školce. Krásnou atmosféru u ohně při opékání párků vytvořila paní Bezpalcová, která nám zahrála na kytaru a společně jsme si tak zazpívali známé písně. Posledním úkolem pro děti bylo najít schovaný poklad, který si zaslouženě mohly sníst.

Děkuji všem rodičům za spolupráci nejen při této akci, ale i během všech let. A také děkujeme za nádherné květiny a dárečky. Atmosféra byla díky Vám a Vašim dětem jedinečná.

CVIČENÍ SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM

Ve středu 4. 3.  jsme měli ve školce program akreditovaný MŠMT, který rozvíjí u dětí pohybové dovednosti a pomáhá jim utvořit si kladný vztah ke sportu.  Děti se seznámily se Zdravíkem a Jedlíkem, zasoutěžily si a také se učily spolupracovat s ostatními kamarády. Cvičení se nám moc líbilo a těšíme se zase příště.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – „MALÝ ENERGETIK“

Ve středu 12. 2. proběhla v MŠ další lekce polytechnické výchovy, tentokrát s názvem „Malý energetik“. Dozvěděli jsme se o tom, jaké druhy elektráren máme a jak fungují. Společně jsme pak postavili z LEGA tepelnou elektrárnu a celý proces tvoření energie – stavěli jsme sloupy vysokého napětí, trafostanici, elektrárnu, vozíčky na dovážení uhlí, školku, most a další budovy. Když jsme vše zapojili, rozsvítilo se nám světlo. Děti se za tuto lekci vysloužili diplom „Malý energetik“. 

EKOLOGICKÝ SLABIKÁŘ PANA IVANA URBÁNKA

V úterý 11. 2. k nám zavítal pan Urbánek s novým programem pro děti o ekologii. Dozvěděli jsme se proč bychom měli chránit přírodu a jakým způsobem bychom se o ni měli starat. Společně jsme si o tom zahráli a zazpívali. A protože chceme přírodu chránit a starat se o ni, vyrazili jsme na vycházku a prohledali jsme park, jestli nenajdeme nějaké pohozené odpadky v přírodě. A že jich bylo hodně! Odpadky jsme posbírali a měli jsme moc dobrý pocit, že jsme vykonali dobrý skutek přírodě.

OCHUTNÁVKA OVOCE

V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsme mohli se školkou také ochutnat některé druhy exotického ovoce. Prohlédli jsme si mapu, kde se ovoce pěstuje, zkusili jsme přiřadit rozkrájené ovoce k obrázkům a také jsme si k nim přečetli zajímavosti. Nakonec jsme všechno ochutnali. Největší úspěch mělo ovoce, které dobře známe – hroznové víno a jablíčka. 

STARÁME SE V ZIMĚ O PTÁČKY

Když je zima, staráme se nejen o sebe, abychom byli zdraví, ale také se snažíme starat o naše zvířecí kamarády. Jako každým rokem máme před školkou krmítko pro ptáčky plné semínek a ptačích dobrot. Letošní zimu přišla s nápadem na originální krmítka paní asistentka a tak jsme se s dětmi pustili do práce. Vystřihli jsme z kartonu „kapičky“, navázali provázek, natřeli sádlem a obalili jsme kapičky v semínkách, které ptáčkům chutnají. Společně jsme je pak zavěsili na stromy na zahradě a také cestou na vycházce. Jsme zvědaví, zda nějaké ptáčky při pozorování spatříme a jestlipak jim zobání zachutná. 

SÁŇKOVÁNÍ A ZIMNÍ PŘÍRODA

Máme rádi sníh! A tak jsme vyrazili na kopec za pekárnu a užili jsme si pořádnou jízdu na lopatách. Moc se nám to sáňkování líbilo a doufáme, že ještě nějaká sněhová pokrývka napadne. A když zrovna není moc sněhu, chodíme pozorovat jak kouzlí mrazík. A že je to pořádný „Samec“, když dokáže vytvořit takovou krásu na stromech, domech, plotech apod. 

ZIMNÍ HRÁTKY 

Konečně napadla sněhová nadílka a my jsme ji hned šli vyzkoušet. Bohužel nám sníh moc nevydržel, ale i tak jsme si to pořádně užili. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL VĚŽÍ“

JEŽÍŠEK 

V pátek 13.12. jsme přišli do třídy a čekalo nás překvapení pod stromečkem od Ježíška. Dárečky se nám moc líbily a celé dopoledne jsme si hráli.

Za celý kolektiv MŠ děkujeme všem rodičům, kteří přispěli sponzorským darem do MŠ.

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU V MŠ 

Ve středu 11. 12. 2019 rozsvítily děti z Berušek vánoční stromeček a předvedly rodičům, co se ve školce naučily. Společně vytvořily krásnou vánoční atmosféru.  S dětmi ze třídy Sluníček jsme si zpříjemnili předvánoční čas ve čtvrtek 12. 12. Děti recitovaly rodičům vánoční básně, tancovaly a zpívaly. V druhé části zahrály Vánoční pohádku. Celá besídka se nesla v duchu narození Ježíška.  Při poslechu koled jsme společně ochutnali punč a cukroví, které maminky přinesly na sváteční stůl.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – „STAVITEL MOSTŮ“

V pondělí 9. 12. 2019 proběhla další lekce polytechnické výchovy ve třídě Sluníček s názvem „Stavitel mostů“. Děti si vyslechly pohádku o králi Karlu IV. a dozvěděly se zajímavé informace o tom, co vše nechal postavit. Děti si zahrály si na Karlův most, stavěly z dílků řeku Vltavu, dále podle fantazie postavily každý svůj most, aby vedl přes řeku. Na závěr lekce děti stavěly podle technického výkresu pilíře k mostu, po kterém se potom prošly. Paní asistentka i paní učitelka vyzkoušely, že je most dobře postavený a je opravdu pevný. Lekce se nám moc líbila a těšíme se po novém roce na další. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

Přišel k nám čert s Mikulášem, měli s sebou andílka… po roce ve školce byla mikulášská nadílka!

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „MALÝ INŽENÝR“

Ve středu 27. 11. 2019 proběhla v MŠ ve třídě Sluníček další lekce polytechnické výchovy. Lekce se jmenovala „Malý inženýr“ a děti měly za úkol postavit základy domu podle technického výkresu, připojit do domu rozvody (vodu, odpadní vodu a elektřinu). Naučily se také důležité pojmy související se zapojením vody a elektřiny do domu. Na závěr dostaly děti diplom (osvědčení), že se staly malými inženýry. 

ADOLF DUDEK

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 k nám po delší době zavítal dětský ilustrátor a bavič Adolf Dudek se svým „Pohádkovým kreslením 3“.  Děti se prostřednictvím barevných obrázků doplněných kresbou a poutavého vyprávění pana Dudka seznámily s pohádkami: O třech prasátkách, Kohoutek a slepička, Sněhurka a Tři medvědi. Pan Dudek aktivně zapojil do svého představení nejen děti, ale také paní učitelky. Netradičním pojetím pohádek si získal celé publikum.  Jelikož je představení zaměřeno na rozvoj čtenářské pregramotnosti, bylo hrazeno z projektu MAS MORAVSKÝ KRAS – z MAPII – Čtenářská gramotnost.

Děkujeme panu A. Dudkovi za milou návštěvu a legrační představení. Budeme se těšit zase příště, na další „Pohádkové kreslení“. 

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK

…..vyletěl až do oblak! Krásné podzimní počasí nás provázelo celý říjen a jakmile začalo malinko foukat, vytáhli jsme na vycházku i našeho nového kamaráda „Draka“ .

JAK KOUZLÍ PODZIM VE ŠKOLCE

Podzim je tu a s ním chladné, ale slunečné počasí, které nás láká na vycházky. Pozorujeme podzimní přírodu a její proměny, sbíráme přírodniny, ale také pracujeme na školní zahradě. Podzim máme moc rádi a užíváme si ho plnými doušky. Z přírodnin, které jsme nasbírali na vycházkách i na zahradě, nejen vyrábíme, ale také je využíváme na senzomotorické hry – hledání jablka v kaštanech za pomocí hmatu, tvoření obrázků z přírodnin ve skupinkách, kde se děti učí spolupráci a vzájemné komunikaci. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – „STAVITEL MĚSTA“

V rámci projektu MAS Moravský Kras probíhá v MŠ (třída Sluníček) v letošním školním roce polytechnická výchova. Jedná se o 8 lekcí, každá lekce obsahuje jiné téma a s tím spojené činnosti. První lekce proběhla v úterý 1. 10.  a nesla název „Stavitel města“. Děti se zamýšlely nad tím, co všechno najdeme ve městě, učily se symboly budov a míst (nemocnice, železnice, parkoviště apod). Děti pracovaly nejdříve ve skupinkách, každá skupinka měla postavit část silnice podle plánku, poté se silnice spojila v jeden celek. Dalším úkolem bylo postavit z kostek Lega různé budovy, označit se symbolem a umístit je do „města“. Poté děti zakreslovaly tyto budovy do plánů města – přesně podle jejich umístění. Na závěr si děti prohlédly mapu a učily se v ní číst. Za odměnu dostaly diplom „Stavitel města“. 

PROJEKT „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

V minulém školním roce jsme se přihlásili do projektu Státní veterinární správy s názvem „Máme rádi zvířata“ a naše školka byla vybrána. Ve středu 18.9. k nám zavítala paní Baráková ze Státní veterinární správy Jihomoravského kraje. Zábavnou a hravou formou dětem přednášela o zvířatech. Zvířata jsme si rozdělili podle místa, kde žijí, povídali jsme si o tom, co zvířata potřebují a jak se o ně staráme. A také už víme co dělat, když někdo zvířátko týrá a chová se k němu zle. Na závěr přednášky jsme dostali krásné upomínkové předměty, společenskou hru o zvířátkách a vyhráli jsme pro školku pejska – maskota. Přednáška se nám velmi líbila a moc děkujeme!

 

HUDEBNÍ PROGRAM S LOGOPEDIÍ V MŠ

V pátek 13. 9. 2019 se zúčastnily děti ze třídy Sluníček hudebního programu s logopedickými prvky. Děti se učily správně dýchat, dělaly s opičkou artikulační cvičení, zatančily si, zazpívaly a zahrály na hudební nástroje – na bubínky a na ozvučná dřívka.  Program se nám moc líbil.

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

V HASIČSKÉ ZBROJNICI 

V úterý 25. 6. 2019 jsme navštívili hasičskou zbrojnici v Rudici. Prohlédli jsme si hasičské auto a jeho vybavení, mohli jsme si i nějaké věci vyzkoušet – helmy, oblečení. Dozvěděli jsme se zajímavosti o hasičích a jejich práci. Dále jsme si mohli prohlédnout hasičskou zbrojnici. Na závěr jsme dostali odměny, omalovánky, vystřihovánky a jako poděkování jsme přednesli básně, které o hasičích umíme. Moc děkujeme za prohlídku SDH Rudice.

S RADOSTÍ DO RADOSTI – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI“

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 měly děti za úkol přinést si do školky batůžky, protože jsme jeli na školní výlet. Ráno pro nás přijel autobus a pan řidič nás zavezl do Brna k divadlu Radost. V divadle jsme se občerstvili výbornou svačinkou – loupáčkem a už jsme si šli hledat místa k sezení. Divadelní představení o třech čunících se všem dětem moc líbilo, společně s prasátky jsme si zazpívali jejich veselou píseň. Při zpáteční cestě do školky jsme si vyprávěli zážitky z divadla, pozorovali cestu – silnice, mosty, vlaky a dopravní značky a už jsme se moc těšili do školky na oběd. 

ROZLUČTE SE KLUCI, HOLKY! UŽ JE TADY KONEC ŠKOLKY!

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 jsme se sešli s těmi nejstaršími na Větřáku v Rudici, kde probíhalo loučení s předškoláky. Po krátkém zahájení a společné básni, byly děti pasovány na školáky, dostaly diplom, šerpu a malou odměnu. Pod vedením paní učitelky Piňosové nám děti zahrály na flétničky. Po slavnostním pasování se děti společně s rodiči vydaly na prohlídku Větrného mlýnu, kde vyslechly pohádku a vyplnily krátký kvíz. Závěr loučení se nesl v pohodové a přátelské atmosféře, společně jsme si opekli špekáčky na ohni a zazpívali jsme si u táboráku, tímto moc děkujeme panu Tatarovi za doprovod na kytaru.  A také se hledal poklad… a našel se! Byl plný čokoládových penízků a bonbonů! Nejodvážnější předškoláčci se rozloučili s rodiči a přespali na karimatkách a ve spacácích ve školce s pí. učitelkami do druhého dne. 

 

 

PŘIJELA K NÁM POUŤ

Jako každý rok, tak i letos, do Rudice zavítaly kolotoče! A my jsme dostali pozvání, na pořádnou projížďku.  Moc jsme si to užili!

PROCHÁZKA DO JEDOVNICKÉ CUKRÁRNY

V úterý 4. 6. 2019 jsme se s dětmi ze Sluníček vypravili na procházku do Jedovnic. Cílem byla návštěva cukrárny, kde jsme slavili svátek dětí. Po svačině jsme si vzali batůžky s pitím, reflexní vestičky a vyrazili jsme. Po cestě přes Propadání jsme pozorovali přírodu (květiny, stromy, drobné živočichy), povídali jsme si o tom co znamená zkratka CHKO a jak se my staráme o přírodu. Počasí nám přálo a bylo opravdu horko, takže pravidelné zastávky ve stínu a na pitný režim byly nutností. Výborná zmrzlina v cukrárně v Jedovnicích nám byla odměnou. Ve školce jsme byli coby dup, jeli jsme totiž autobusem. 🙂

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE KE DNI DĚTÍ

1. června slaví všechny děti svátek. My jsme ho oslavili sportovním dopolednem a to v pátek 31. 5. 2019. Nejdříve jsme zahájili sportovní dopoledne a rozdali jsme dětem kartičky, kam měly nasbírat razítka za jednotlivé disciplíny. Děti házely na šaška, kopaly míčem do brány, zkoušely projít slalomem s míčkem na lžičce, nakreslily obrázek křídami na chodník a v neposlední řadě musely projet dráhu na koloběžce nebo odrážedle. Za sportovní výkony si zasloužily diplom s omalovánkou a balíček s odměnami. Dětem se sportování na zahradě moc líbilo.

KONCERT ZUŠ

V úterý 28. 5. 2019 nám zahrály a zazpívaly děti ze ZUŠ Jedovnice pod vedením paní učitelky K. Mašové. Děti si připravily písničky z večerníčků jako hádanky pro nejmenší děti ze školky, dále nám zahrály na různé hudební nástroje – představily nám flétničky – sopránovou a altovou, trumpetu a tubu. Ve školce nám po skončení koncertu předvedl Vojtíšek trumpetu, kterou dostal k narozeninám a ukázal nám, jak se na ni učí hrát. 

 

KOUZELNICKÁ SHOW

Ve středu 22. 5. 2019 k nám do školy zavítalo kouzelnické duo Waldini se svou kouzelnickou show. Všechny triky se nám moc líbily, dokonce jsme se mohli některých kouzel zúčastnit. Vykouzlení živého králíčka bylo největším zážitkem. Děkujeme za představení a těšíme se zase na příště. 

BESÍDKA PRO MAMINKY

Druhou květnovou neděli slaví všechny maminky svátek.  Proto jsme si s dětmi pro ně připravili překvapení. Děti z Berušek maminkám zazpívaly, zarecitovaly básničky a připravily si dáreček a přáníčko. Děti ze Sluníček maminkám s kytičkou, dárečkem a přáníčkem popřály krásný svátek, zazpívaly a zarecitovaly básně pro maminku. Na závěr v krásných kostýmech zahrály pohádku „O Zlatovlásce“. 

KARNEVAL

V neděli 7. 4. 2019 se v Rudici ve spolupráci s MC Veselý Paleček konal „DĚTSKÝ INDIÁNSKÝ KARNEVAL „.  Děti si zatancovaly na dětské písně, naučily se společný indiánský tanec, zasoutěžily si v několika disciplínách a vyrobily si indiánskou čelenku s barevnými peříčky. Největší radost měly děti z tomboly, kde vyhrály hezké ceny.

Moc děkujeme MC VESELÝ PALEČEK za organizaci celého karnevalu a rodičům za příspěvky do tomboly. 🙂

DIVADLO ŠIKULKA V MŠ

V úterý 2. 4. 2019 k nám do školky přijelo maňáskové divadlo Šikulka s třemi pohádkami: „O zatoulaném koťátku“, “ O bráškovi a umíněné sestřičce“ a pohádka „Zvířátka a odpadky“. V pohádce O zatoulaném koťátku jsme se dozvěděli, co se může stát, když koťátko neposlechne maminku a do jakého nebezpečí se může dostat. Druhá pohádka O bráškovi a umíněné sestřičce vyprávěla o tom, že se do jedné rodinky narodilo miminko, sestřička Martínka z pohádky. Zpočátku se Martínek ze sestřičky radoval, později tomu bylo jinak. Naučili jsme se touto pohádkou, jak si vzájemně pomáhat a nežárlit na nového sourozence. Třetí pohádka Zvířátka a odpadky nám připomněla, jak je důležité chránit životní prostředí a přírodu kolem nás. Divadlo se nám velmi líbilo, společně jsme si zazpívali,  zacvičili jsme si a už se těšíme na další pohádkové příběhy divadla Šikulky. 

PÍSNIČKOVÝ SLABIKÁŘ

V pondělí 18.3.2019 k nám do školky přijel herec a muzikant, pan Ivan Urbánek s programem „Písničkový slabikář“ o zvířatech. Děti se poutavým vyprávěním a písničkami dozvěděly  jak to bylo dříve – jak se chodívalo s konvičkou pro mléko apod.  Také jsme si společně zazpívali známé písně. Nejvíce se dětem líbila píseň „Když jsem já sloužil“.

 

„CVIČÍME SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM“

Ve čtvrtek 21.2.2019  jsme se zúčastnili akreditovaného pohybového kurzu „Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem“.  Seznámili jsme se s kamarádem Zdravíkem a Jedlíkem, povídali jsme si o zdravé výživě, životosprávě a především jsme si parádně zacvičili. Mladší děti z Berušek si poslechly pohádku a zacvičily si ve třídě. Starší děti ze Sluníček cvičily v tělocvičně, učily se spolupracovat při hře s padákem a závodily v družstvech. Obě třídy si zasloužily krásné diplomy a omalovánky. 

„POVÍDÁNÍ O CHOVÁNÍ“

V pondělí 21.1.2019 jsme měli ve školce preventivní program s názvem „Povídání o chování“.  Pan Zaoral nám názorně předvedl, proč je nebezpečné mluvit s cizími lidmi, že s nimi nemáme mluvit, brát si od nich bonbony a neotvírat nikomu, když jsme sami doma. Dále nám ukázal, jak se bránit násilí. Vyprávěl nám také, jak se k sobě mají kamarádi chovat.

 

KARNEVALOVÉ VESELÍ V MŠ

Protože nám bylo líto, že se Karneval přesunul, tak jsme si v pátek 18.1. udělali ve školce menší karnevalové veselí. Zatancovali jsme si na pohádkové písničky a zasoutěžili jsme si v různých disciplínách – jízda na koloběžce, hod na šaška, závod ve skákání na míčích a také hod na terč, kde jsme si procvičili čísla a počítání.

ZIMA V RUDICI

Pořádně nám nasněžilo a to se nám líbí. 

 

 

VÝCHOVNÝ KONCERT

Poslední den před vánočními prázdninami k nám do školy přijel pan Kocůrek s hudebními nástroji z celého světa. 

CO JSME NAŠLI POD STROMEČKEM

Děkujeme rodičům za finanční příspěvek, děti měly z dárečků pod stromečkem velkou radost. A tohle všechno jsme pod stromečkem našli. (viz. foto) 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU 2018

Poslední týden v prosinci jsme pozvali do školky rodiče, prarodiče a sourozence a společně jsme si navodili krásnou vánoční atmosféru u stromečku. Zpívali jsme, tancovali, recitovali vánoční básně. Ve Sluníčkách jsme se proměnili na malé čertíky a čertice a předvedli jsme rodičům opravdu pekelnou podívanou. V Beruškách se vyráběla voňavá vánoční ozdoba z pomerančů a jablíček.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ 

Ve středu 5. 12. 2018 k nám opět po roce zavítal Mikuláš. Přivedl si s sebou hodného anděla, dva neposedné čerty a malého čertíka Bertíka. Děti musely slíbit, že budou poslouchat a za odměnu dostaly nadílku. Na rozloučenou děti zazpívaly Mikulášovi písničku „Náš náš Mikuláš“ a ukázaly čertům čertovskou rozcvičku. 

JAK SE RODÍ KYTARA

V pátek 9. 11. 2018 naši Mateřskou školu navštívil pan Hrdlička s programem „Jak se rodí kytara“. Pan Hrdlička nám vyprávěl příběh o tom, jak se kytara vyrábí a jak se jmenují její části. V průběhu programu jsme si zazpívali, zatancovali a mohli jsme si zahrát na struny. Na rozloučenou jsme dostali očarovaný bonbon, který plní přání. 

PODZIM VE ŠKOLCE

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

BESÍDKA PRO MAMINKY K SVÁTKU

V květnu jsme si pozvali do školky všechny maminky a popřáli jsme jim k svátku kytičkou, písničkou, tanečkem a pohádkou.

DIVADLO ŠIKULKA

V březnu k nám zavítala paní z divadla Šikulka a zahrála nám tři výchovné pohádky, ve kterých nám připomněla, jak je důležité dbát na čistotu a pořádek, také co přináší neposlušnost. V posledním příběhu jsme se ponořili do pohádkového světa malých zvířátek z krásného prostředí Antarktidy. Loutkové divadlo nás moc bavilo a naučili jsme se krásnou písničku o medvídkovi. 

 

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

Do naší školky v březnu zavítalo kouzelnické duo. S otevřenou pusou jsme sledovali kouzelnické triky.  Některých triků jsme se i zúčastnili. Představení se nám moc líbilo. Největším překvapením bylo vykouzlení králíka, kterého jsme si mohli pohladit a vyfotit se s ním.

„POVÍDÁNÍ O CHOVÁNÍ“

U únoru jsme ve školce přivítali pana Zaorala, který nám vyprávěl o různých nebezpečných situacích, do kterých bychom se mohli dostat.  Názorně nám předvedl, jak se chovat k lidem, které neznáme a jak se před nimi bránit.  Společně jsme si ukázali, jak bychom se k sobě měli chovat (poprosit, poděkovat, podělit se o hračku). Na závěr povídání pan Zaoral přivedl svého čtyřnohého kamaráda Sorbonna, se kterým měli připravenou část programu.

 

KARNEVAL 2018

Poslední víkend v lednu se Dělnický dům v Rudici zaplnil princeznami, Elsami, rytíři, čarodějnicemi a všelijakými pohádkovými postavami. Soutěžilo se v kreslení, hodu na šaška, skákání na míči, skládání puzzlí a v tanci s balonkem mezi čely. Děti si za splnění soutěžních disciplín vysloužily sladkou odměnu.

 

VYCHÁZKA KE KRMELCI

Přišla zima a napadl sníh, tak jsme se rozhodli, že se postaráme o zvířata, která žijí u nás v lese. Vzali jsme si batůžky na záda a vypravili jsme se na vycházku ke krmelci. Někdo měl pro zvířátka mrkev, jablíčka, někdo zase seno a staré pečivo. Vycházka se nám moc líbila a zahřál nás pocit, že jsme udělali dobrý skutek.

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ENTENTÝKY“

Po vánočních prázdninách k nám do školky přijel herec, pan Urbánek s divadlem plným lidových písniček, básniček a rozpočítadel. Provázel nás celou dobu dědeček, který se vracel na místa svého dětství a vzpomínal, jaké to tehdy bylo. Seznámili jsme se s předměty, které se dříve používaly a zazpívaly jsme si známé písničky.

 

VÁNOČNÍ KONCERT „SLYŠTE, SLYŠTE“

Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili vánočním koncertem. Moc se nám líbil příběh o Betlému a narození Ježíška, ale také se nám líbilo, že jsme se mohli na chvíli stát herci a v představení si zahrát. 

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU 

V předvánoční čas jsme k nám do školky pozvali rodiče a sourozence, aby s námi strávili odpoledne u vánočního stromečku. Připravili jsme si s dětmi program plný vánočních básní, písní a tanečků. Děti ze třídy Sluníček dramatizovaly pohádku „O stromečku a zvířátkách“ a na závěr si vyrobily svícen ze sklenice. Děti ze třídy Berušek zahrály a zazpívaly známé koledy a vyrobily pro rodiče voňavou vánoční ozdobu. 

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Hurá! Napadl sníh!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

„Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čert přišli s ním, zjistit, jestli nezlobím.“

PODZIM V MŠ

Máme rádi podzim a podzimní přírodu! Každý den vyrážíme na vycházky, kde pozorujeme změny v přírodě, sbíráme barevné lístky ze stromů jejich plody.  Na zahradě si nejen hrajeme, ale i pomáháme – uklízíme cesty, sbíráme větvičky ze stromů a shrabujeme listí na hromady. Také jsme si vyrobili „Matěje“ – strašidlo z dýně a vyzdobili jsme si školku, aby se nám v ní líbilo. 

Školní rok 2016-2017

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

V červnu jsme navštívili v doprovodu pana starosty novou rudickou hasičskou zbrojnici. Prohlédli jsme nové i staré auto, vyzkoušeli držet proudnice a nasadit si hasičskou helmu. Pan starosta Roman Šebela nám ukázal všechny prostory a pověděl o významu a spolupráci záchranářů a hasičů. 

BESÍDKA KE DNI MATEK V MŠ

V květnu jsme si do školky pozvali všechny maminky a oslavili jsme jejich svátek písničkami, básničkami, tanečky a pohádkami, které jsme se naučili. 

MAŠKARNÍ REJ V MŠ

8. března do školky nepřišly děti,  ale princezny, kovboj, hasič, smrtka, rytíř, Karkulka, kočky a další pohádkové postavy a masky. Ve školce jsme měli maškarní rej a děti tak celý den mohly chodit v přestrojení za jejich oblíbenou postavu. V tělocvičně jsme si pořádně zatancovali a společně jsme se v maskách vyfotili.

DIVADLO O ČERVENÉ KARKULCE

Hrajeme si pohádky! A  také se na ně rádi díváme. Proto za námi přijela paní s maňásky a zahrála nám pohádku „O Červené Karkulce“. S dětmi jsme se do pohádky zapojili, pomáhali jsme pohádkovým postavám a zazpívali jsme si známé písničky. Na konci představení jsme si mohli prohlédnout loutky a vyzkoušet si kostýmy. 

DIVADLO O JANKOVI A ANDULCE

V úterý jsme se ocitli uprostřed vesničky, kde se odehrála pohádka O Jankovi a Andulce. Andulka byla hodné děvče, milovala Janka, avšak Janek byl na Andulku zlý a chtěl se do světa po jiné nevěstě ohlédnout. Jak by to bývalo dopadlo, kdyby se neobjevil kouzelný dědeček a jeho začarované jablíčko? Pohádka na lidové motivy se dětem velmi líbila a tak herce ocenily velkým potleskem. 

VYCHÁZKA S MYSLIVCEM

V sobotu 4. února jsme se vydali v doprovodu myslivce pana J. Šíbla směrem ke krmelci na Zlámaninách. Po cestě jsme pozorovali stopy ve sněhu a poslouchali vyprávění pana Šíbla o životě lesní zvěře. V batůžkách jsme nesli dobroty nejen pro zvířata, ale i špekáčky pro naše občerstvení. 

STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

V lednu napadlo hodně sněhu a děti ze školky nezapomněly na zvířátka z lesa. S plnými batůžky vyrazily k nejbližšímu krmelci, aby neměla zvířátka v zimě hlad.

SNĚHULÁCI V RUDICI

Konečně jsme se dočkali! Pořádně nám v Rudici nasněžilo a tak jsme s dětmi vyrazili na školní zahradu. Během chvíle tam stálo několik sněhuláčků – menší, větší, největší. Děti jim udělaly oči, nos a knoflíky na kabát.  Také svému sněhuláčkovi vymyslely jméno. Školku nám teď hlídají Olafové a další kamarádi ze sněhu.

DĚTSKÝ KARNEVAL 2017

V neděli 8.1.2017 se konal v Dělnickém domě v Rudici dětský karneval. Karneval jsme zahájili promenádou masek. Na parketu se sešli čerti, andílci, princezny, čarodějnice, zdravotní sestřičky a další nejrůznější postavy a masky. Odpoledne pokračovalo diskotékou se světelnými efekty a soutěžemi – hod na šaška, skládání puzzlí, tanec s balónkem, malování na téma „Moje oblíbená pohádková postava“, přednes básní a chození s míčkem na lžičce. Za všechny disciplíny si děti vysloužily sladkou odměnu.

KONCERT – MANŽELÉ KOCŮRKOVI

Ve čtvrtek 5.1.2017 nás navštívili v MŠ manželé Kocůrkovi. Předvedli dětem mnoho neobvyklých hudebních nástrojů z celého světa. Na každý nástroj zahráli písničku, která děti i roztančila. Společně si nakonec zazpívali veselé dětské písničky s kytarou. 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU

V prosinci jsme si zpříjemnili čekání na Ježíška a předvedli jsme maminkám, tatínkům a celé rodině, co jsme se ve školce naučili. Sluníčka si zahrála na sněhové vločky a Berušky na čertíky v pekle. Zpívali jsme, tancovali a recitovali básně. Nejstarší děti zahrály na flétničky. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

Každým rokem v zimní čas, chodívá k nám Mikuláš! K nám do školky nepřišel sám, to vám povídám.  Vzal s sebou i dva čerty, s nimi nebyly žádné žerty. Čerti velký pytel měli, na zlobílky už se chvěli. Avšak byl tu také andílek, měl s sebou košík nadílek. Věděl, že hodné děti ve školce máme, že je čertům nevydáme. 

PODZIM V MŠ

V pondělí se děti proměnily v kočičky, netopýry, duchy a piráty a strašily na naší školní zahradě. Byl totiž Halloween a tak jsme si vyrobili masky! 

HUDEBNÍ SHOW

Ve čtvrtek 22.září k nám zavítal pan Toman s hudební show. Při dětských písních jsme si zazpívali, poznávali hudební nástroje a společně s kamarády ze základní školy i zatančili.