Z akcí MŠ

 

ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ 

Ve středu 5. 12. 2018 k nám opět po roce zavítal Mikuláš. Přivedl si s sebou hodného anděla, dva neposedné čerty a malého čertíka Bertíka. Děti musely slíbit, že budou poslouchat a za odměnu dostaly nadílku. Na rozloučenou děti zazpívaly Mikulášovi písničku „Náš náš Mikuláš“ a ukázaly čertům čertovskou rozcvičku. 

JAK SE RODÍ KYTARA

V pátek 9. 11. 2018 naši Mateřskou školu navštívil pan Hrdlička s programem „Jak se rodí kytara“. Pan Hrdlička nám vyprávěl příběh o tom, jak se kytara vyrábí a jak se jmenují její části. V průběhu programu jsme si zazpívali, zatancovali a mohli jsme si zahrát na struny. Na rozloučenou jsme dostali očarovaný bonbon, který plní přání. 

PODZIM VE ŠKOLCE

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

BESÍDKA PRO MAMINKY K SVÁTKU

V květnu jsme si pozvali do školky všechny maminky a popřáli jsme jim k svátku kytičkou, písničkou, tanečkem a pohádkou.

DIVADLO ŠIKULKA

V březnu k nám zavítala paní z divadla Šikulka a zahrála nám tři výchovné pohádky, ve kterých nám připomněla, jak je důležité dbát na čistotu a pořádek, také co přináší neposlušnost. V posledním příběhu jsme se ponořili do pohádkového světa malých zvířátek z krásného prostředí Antarktidy. Loutkové divadlo nás moc bavilo a naučili jsme se krásnou písničku o medvídkovi. 

 

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

Do naší školky v březnu zavítalo kouzelnické duo. S otevřenou pusou jsme sledovali kouzelnické triky.  Některých triků jsme se i zúčastnili. Představení se nám moc líbilo. Největším překvapením bylo vykouzelní králíka, kterého jsme si mohli pohladit a vyfotit se s ním.

„POVÍDÁNÍ O CHOVÁNÍ“

U únoru jsme ve školce přivítali pana Zaorala, který nám vyprávěl o různých nebezpečných situacích, do kterých bychom se mohli dostat.  Názorně nám předvedl, jak se chovat k lidem, které neznáme a jak se před nimi bránit.  Společně jsme si ukázali, jak bychom se k sobě měli chovat (poprosit, poděkovat, podělit se o hračku). Na závěr povídání pan Zaoral přivedl svého čtyřnohého kamaráda Sorbonna, se kterým měli připravenou část programu.

 

KARNEVAL 2018

Poslední víkend v lednu se Dělnický dům v Rudici zaplnil princeznami, Elsami, rytíři, čarodějnicemi a všelijakými pohádkovými postavami. Soutěžilo se v kreslení, hodu na šaška, skákání na míči, skládání puzzlí a v tanci s balonkem mezi čely. Děti si za splnění soutěžních disciplín vysloužily sladkou odměnu.

 

VYCHÁZKA KE KRMELCI

Přišla zima a napadl sníh, tak jsme se rozhodli, že se postaráme o zvířata, která žijí u nás v lese. Vzali jsme si batůžky na záda a vypravili jsme se na vycházku ke krmelci. Někdo měl pro zvířátka mrkev, jablíčka, někdo zase seno a staré pečivo. Vycházka se nám moc líbila a zahřál nás pocit, že jsme udělali dobrý skutek.

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ENTENTÝKY“

Po vánočních prázdninách k nám do školky přijel herec, pan Urbánek s divadlem plným lidových písniček, básniček a rozpočítadel. Provázel nás celou dobu dědeček, který se vracel na místa svého dětství a vzpomínal, jaké to tehdy bylo. Seznámili jsme se s předměty, které se dříve používaly a zazpívaly jsme si známé písničky.

 

VÁNOČNÍ KONCERT „SLYŠTE, SLYŠTE“

Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili vánočním koncertem. Moc se nám líbil příběh o Betlému a narození Ježíška, ale také se nám líbilo, že jsme se mohli na chvíli stát herci a v představení si zahrát. 

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU 

V předvánoční čas jsme k nám do školky pozvali rodiče a sourozence, aby s námi strávili odpoledne u vánočního stromečku. Připravili jsme si s dětmi program plný vánočních básní, písní a tanečků. Děti ze třídy Sluníček dramatizovaly pohádku „O stromečku a zvířátkách“ a na závěr si vyrobily svícen ze sklenice. Děti ze třídy Berušek zahrály a zazpívaly známé koledy a vyrobily pro rodiče voňavou vánoční ozdobu. 

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Hurá! Napadl sníh!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

„Kdo to klepe? Bílý pán. Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čert přišli s ním, zjistit, jestli nezlobím.“

PODZIM V MŠ

Máme rádi podzim a podzimní přírodu! Každý den vyrážíme na vycházky, kde pozorujeme změny v přírodě, sbíráme barevné lístky ze stromů jejich plody.  Na zahradě si nejen hrajeme, ale i pomáháme – uklízíme cesty, sbíráme větvičky ze stromů a shrabujeme listí na hromady. Také jsme si vyrobili „Matěje“ – strašidlo z dýně a vyzdobili jsme si školku, aby se nám v ní líbilo. 

Školní rok 2016-2017

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE

V červnu jsme navštívili v doprovodu pana starosty novou rudickou hasičskou zbrojnici. Prohlédli jsme nové i staré auto, vyzkoušeli držet proudnice a nasadit si hasičskou helmu. Pan starosta Roman Šebela nám ukázal všechny prostory a pověděl o významu a spolupráci záchranářů a hasičů. 

BESÍDKA KE DNI MATEK V MŠ

V květnu jsme si do školky pozvali všechny maminky a oslavili jsme jejich svátek písničkami, básničkami, tanečky a pohádkami, které jsme se naučili. 

MAŠKARNÍ REJ V MŠ

8. března do školky nepřišly děti,  ale princezny, kovboj, hasič, smrtka, rytíř, Karkulka, kočky a další pohádkové postavy a masky. Ve školce jsme měli maškarní rej a děti tak celý den mohly chodit v přestrojení za jejich oblíbenou postavu. V tělocvičně jsme si pořádně zatancovali a společně jsme se v maskách vyfotili.

DIVADLO O ČERVENÉ KARKULCE

Hrajeme si pohádky! A  také se na ně rádi díváme. Proto za námi přijela paní s maňásky a zahrála nám pohádku „O Červené Karkulce“. S dětmi jsme se do pohádky zapojili, pomáhali jsme pohádkovým postavám a zazpívali jsme si známé písničky. Na konci představení jsme si mohli prohlédnout loutky a vyzkoušet si kostýmy. 

DIVADLO O JANKOVI A ANDULCE

V úterý jsme se ocitli uprostřed vesničky, kde se odehrála pohádka O Jankovi a Andulce. Andulka byla hodné děvče, milovala Janka, avšak Janek byl na Andulku zlý a chtěl se do světa po jiné nevěstě ohlédnout. Jak by to bývalo dopadlo, kdyby se neobjevil kouzelný dědeček a jeho začarované jablíčko? Pohádka na lidové motivy se dětem velmi líbila a tak herce ocenily velkým potleskem. 

VYCHÁZKA S MYSLIVCEM

V sobotu 4. února jsme se vydali v doprovodu myslivce pana J. Šíbla směrem ke krmelci na Zlámaninách. Po cestě jsme pozorovali stopy ve sněhu a poslouchali vyprávění pana Šíbla o životě lesní zvěře. V batůžkách jsme nesli dobroty nejen pro zvířata, ale i špekáčky pro naše občerstvení. 

STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

V lednu napadlo hodně sněhu a děti ze školky nezapomněly na zvířátka z lesa. S plnými batůžky vyrazily k nejbližšímu krmelci, aby neměla zvířátka v zimě hlad.

SNĚHULÁCI V RUDICI

Konečně jsme se dočkali! Pořádně nám v Rudici nasněžilo a tak jsme s dětmi vyrazili na školní zahradu. Během chvíle tam stálo několik sněhuláčků – menší, větší, největší. Děti jim udělaly oči, nos a knoflíky na kabát.  Také svému sněhuláčkovi vymyslely jméno. Školku nám teď hlídají Olafové a další kamarádi ze sněhu.

DĚTSKÝ KARNEVAL 2017

V neděli 8.1.2017 se konal v Dělnickém domě v Rudici dětský karneval. Karneval jsme zahájili promenádou masek. Na parketu se sešli čerti, andílci, princezny, čarodějnice, zdravotní sestřičky a další nejrůznější postavy a masky. Odpoledne pokračovalo diskotékou se světelnými efekty a soutěžemi – hod na šaška, skládání puzzlí, tanec s balónkem, malování na téma „Moje oblíbená pohádková postava“, přednes básní a chození s míčkem na lžičce. Za všechny disciplíny si děti vysloužily sladkou odměnu.

KONCERT – MANŽELÉ KOCŮRKOVI

Ve čtvrtek 5.1.2017 nás navštívili v MŠ manželé Kocůrkovi. Předvedli dětem mnoho neobvyklých hudebních nástrojů z celého světa. Na každý nástroj zahráli písničku, která děti i roztančila. Společně si nakonec zazpívali veselé dětské písničky s kytarou. 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU

V prosinci jsme si zpříjemnili čekání na Ježíška a předvedli jsme maminkám, tatínkům a celé rodině, co jsme se ve školce naučili. Sluníčka si zahrála na sněhové vločky a Berušky na čertíky v pekle. Zpívali jsme, tancovali a recitovali básně. Nejstarší děti zahrály na flétničky. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

Každým rokem v zimní čas, chodívá k nám Mikuláš! K nám do školky nepřišel sám, to vám povídám.  Vzal s sebou i dva čerty, s nimi nebyly žádné žerty. Čerti velký pytel měli, na zlobílky už se chvěli. Avšak byl tu také andílek, měl s sebou košík nadílek. Věděl, že hodné děti ve školce máme, že je čertům nevydáme. 

PODZIM V MŠ

V pondělí se děti proměnily v kočičky, netopýry, duchy a piráty a strašily na naší školní zahradě. Byl totiž Halloween a tak jsme si vyrobili masky! 

HUDEBNÍ SHOW

Ve čtvrtek 22.září k nám zavítal pan Toman s hudební show. Při dětských písních jsme si zazpívali, poznávali hudební nástroje a společně s kamarády ze základní školy i zatančili.