Z akcí MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

BERUŠKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

BERUŠKY HRAJÍ POHÁDKU 2 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA ZAHRADĚ MŠ A ŘIDIČSKÉ ZKOUŠKY

„Čím cestujeme na prázdniny?  Přece dopravními prostředky. “  

A abychom mohli jezdit dopravními prostředky a cestovat, musíme znát pravidla silničního provozu a také značky. Děti prostřednictvím tohoto podtématu poznávaly dopravní prostředky, třídily je do skupin podle pohybu – voda, vzduch, silnice… A především si vyzkoušely vytvořit a správně využívat „dopravní hřiště“.  Vyrobili jsme si dopravní značky, které jsme viděli a poznávali na vycházkách. Značka hlavní silnice, dej přednost v jízdě, stop, apod. Na zahradě jsme si pak vytvořili svoje vlastní dopravní hřiště. Děti rozmístily značky na místa, kde budou platit, dokreslily na chodníky přechod pro chodce, pruhy na silnici a vyzkoušely si jezdit podle pravidel. Naučily se, že jezdíme na pravé straně, že musí dávat pozor, jaká je před nimi značka a podle toho se zachovat. Také si vyzkoušely pravidla pro chodce. A jelikož máme hodně šikovné děti, přidali jsme si na naše dopravní hřiště i semafor. Děti moc bavilo jezdit podle pravidel a velmi rychle si vše zapamatovaly. Za řidičské zkoušky si zasloužily řidičský průkaz na koloběžku. 

 

 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – PASOVÁNÍ A PŘÍSAHA

V pondělí 28. 6. 2021 jsme se sešli s rodiči a dětmi na Větřáku, kde proběhlo slavnostní pasování dětí na prvňáčky. Děti poklekly a paní učitelka Pernicová je mečem pasovala na školáky. Děti dostaly šerpu, knížku a tašku s malými dárky. Po pasování děti složily slib na slabikář. Přísahaly na psí uši, na kočičí svědomí, že budou hodní žáci, nikdy žádní poškoláci…. Společně jsme si zatancovali, zazpívali, opekli párky na ohni a užili jsme si poslední společnou akci.

Školáčci naši, byla jste skvělá parta „sluníčkových“ kamarádů. Budeme na vás myslet, ať se vám v 1. třídě moc líbí! 

CESTA ZA POKLADEM – LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

21. 6. 2021 probíhalo loučení s předškoláky. Letošní loučení s předškoláky se neslo v dobrodružném duchu. Děti měly za úkol najít poklad ukrytý někde v Rudici. Společně s rodiči jsme prošli trasu označenou červenými kartičkami s úkoly. Děti postupně plnily úkoly, za splněné úkoly získávaly razítko a mohly si vzít indicii k pokladu ukrytou v obálce – například skákaly panáka, pojmenovávaly zvířata na obrázku, určovaly zvířata žijící u vody/ve vodě, házely šiškou do stromu. Na konci cesty si děti mohly rozbalit posbírané indicie, poskládat kousky k sobě a zjistit, o které místo na obrázku se jedná a tam najít poklad. Poklad se dětem podařilo najít. Byl plný sladkostí, čokoládových penízků, lízátek a také medailí „Jdu do školy“. Bohužel nám akci přerušila silná bouřka s deštěm, proto pasování proběhlo o týden později – viz další článek.

POZNÁVÁME RUDICI

V rámci integrovaného bloku „Svět kolem nás“,  jsme se s dětmi ze třídy Sluníček učili poznávat svět kolem nás. Prohlíželi jsme si encyklopedie, Atlas světa, poslouchali jsme cizí jazyky, dívali jsme se do encyklopedií na jiné národnosti, povídali jsme si také o České republice – města, významné budovy, vlajka, znak, hymna apod. A také jsme se zaměřili na místo, které dobře známe – na Rudici. Na vycházkách jsme navštěvovali významná místa v obci, prohlédli jsme si Obecní úřad, školu, Dělnický dům, Větřák. Zahráli jsme si na stavitele a z lego kostek jsme ve skupinách stavěli významné budovy v Rudici.

Nezapomněli jsme ani na dominantu Rudice – krásnou přírodu. Pozorovali jsme život u vody, procházeli jsme se lesem, hráli hru na ticho a pozorovali lesní zvířata. 

NA NÁVŠTĚVĚ U PRVŇÁČKŮ 

Ve středu 16.6. předškoláky čekala důležitá událost. Paní učitelka z první třídy ZŠ nás pozvala na návštěvu k prvňáčkům. Do první třídy se šly podívat děti, které v září nastoupí do ZŠ Rudice. Nejdřív si s kamarády z první třídy a s paní učitelkou Mgr. Nedvědovou zahrály na koberci hru na procvičení paměti, poté se představovaly – řekly paní učitelce i kamarádům svoje jméno, příjmení a co rády dělají. Pak se staly tichými pozorovateli a dívaly se na prvňáčky, jak umí psát do písanky. Nakonec si mohly samy vyzkoušet sedět v lavici a plnit úkoly. Dostaly od paní učitelky pracovní list a podle pokynů vykreslovaly. Dětem se v první třídě moc líbilo a už se moc těší na září  – do lavic a na hodnou paní učitelku. 🙂 

SLUNÍČKA  A BERUŠKY NA KOLOTOČÍCH 

Do Rudice přijela pouť a jako každý rok jsme byli pozváni na kolotoče. Děti mohly vyzkoušet jízdu na kolotočích a moc se jim to líbilo. Počasí nám přálo a strávili jsme moc příjemné a hlavně zábavné dopoledne.

VYCHÁZKOU DO JEDOVNIC NA ZMRZLINU 

Abychom pořádně oslavili den dětí, vyrazili jsme s dětmi na zmrzlinu. Na zmrzlinu do Jedovnic! Vyrazili jsme s batůžkem hned po svačině. Šli jsme přes Rudické propadání, cestou jsme pozorovali krásnou přírodu, pojmenovávali jsme rostliny a květiny, které známe, pozorovali hmyz a drobné živočichy. V Jedovnicích jsme se podívali na čapí hnízdo na komíně. Také jsme si zopakovali pravidla bezpečného přecházení silnici a bezpečného pohybu kolem silnice. Výlet jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně. A abychom stihli ve školce oběd, zpátky jsme jeli autobusem. Výlet se vydařil na jedničku!

POHÁDKOVÉ ÚKOLY NA MDD

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „MALÝ PROJEKTANT“

 

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLKA 

V týdnu od 24. 4. 2021 se proměnila naše školka ve školku kouzelnickou – čarodějnickou. Děti celý týden chodily v kostýmu a plnily úkoly – učily se na čarodějku a čaroděje. Týden začal přehlídkou kostýmů, diskotékou a překážkovou dráhou. Poté se děti učily míchat lektvary – každý si vyrobil elixír podle sebe, trénovaly létaní na koštěti, vykonaly zkoušku a dostaly letecký průkaz. V průběhu týdne jsme si vyrobili čarodějnici z látek a z novin. V pátek 30.4. nás čekala bojovka na Větřáku v Rudici. Děti vyrobily hranici na čarodějnici, učily se, jak zapálit ohěň, vyrobily si amulet na ochranu, vyzkoušely svůj čich. Společně jsme pak čarodějnici dali do ohně a upálili. Děti si za celý týden vysloužily čarodějnické vysvědčení. 

 

 

DEN ZEMĚ

22.4. je Den Země a my jsme společně tento svátek oslavili tím, že jsme si o Zemi, přírodě, ekologii a recyklaci povídali. Povídali jsme si o Zemi – proč je důležité o ni pečovat a jak ji můžeme chránit a starat se o ni. Všechny děti daly Zemi slib, jakým způsobem o ni budou pečovat.  Potom jsme se vypravili na vycházku po Rudici a hledali jsme odhozené odpadky. A našli jsme jich opravdu mnoho!  Vysvětlili jsme si, proč se nemají odpadky do přírody odhazovat, jak dlouho trvá jejich rozklad, kam tyto odpadky správně patří a co je to recyklace. Děti byly moc šikovné a uměly odpadky roztřídit do správných kontejnerů. 

JARNÍ PROCHÁZKA A TVOŘENÍ 

V rámci uzavření provozu školky jsme dětem poslali různé náměty na tvoření a úkoly na jarní procházku. Jsme moc rádi za zpětnou vazbu od rodičů a doufáme, že úkoly a tvoření děti bavily.

BERUŠKY HRAJÍ POHÁDKU „TŘI BRATŘI“ … pokračování fotek

 

BERUŠKY HRAJÍ POHÁDKU „TŘI BRATŘI“

Paní učitelky s paní asistentkou z Berušek si pro děti přichystaly dramatizaci pohádky Tři bratři s písničkami a s úkoly, které děti postupně plnily. Děti tancovaly, zpívaly, převlékaly si různé kostýmy, fotily se s nádhernými kulisami, plnily úkoly a dva dny hraní si velmi užily.

Děti si zahrály na tři bratry, na šípkové Růženky – hledaly ostré předměty, aby se Růženka nepíchla, princové zachraňovali spící Růženky. Děti procházely grafomotorickou cestičku k babičce, zašívaly vlka, čistily mu zuby.

S Maruškou šly překážkovou cestou pro kytičky, jahody a jablíčka, podle znaků hledaly, kterého Měsíčka o co poprosit. Ochutnávaly ovoce -jablíčka, hrozny, mandarinky a hrušky a poznávaly, které ovoce z toho je jablíčko. 

VYCHÁZKA DO LESA KE KRMELCI 

Letošní zima je opravdu krásná – mrzne až praští, je hodně sněhu. V takové zimě se musíme pořádně oblékat, být na sebe opatrní a starat se o naše zdraví i zdraví nejbližších. V zimě bychom neměli zapomínat ani na zvířátka.  Proto jsme si vzali ve středu 17.2. batůžky s nějakou dobrotou pro zvířátka a vyrazili jsme na vycházku do lesa ke krmelci. Po cestě nám krásně sněžilo, pod nohama nám pokřupával zmrzlý sníh, dokonce jsme si museli vyšlapávat ve sněhu cestičku k lesu. Pro lesní zvířata jsme nachystali velkou hostinu v krmelci – staré pečivo, jablíčka, mrkev, kaštany. 

POZOROVÁNÍ SNĚHU A LEDU – OBJEVUJEME PÍSEK ZE SAHARY

Z PROJEKTU „ZDRAVÍ DĚTEM“

V pondělí 8.2. k nám přijela paní lektorka z projektu „Zdraví dětem“ s kamarády Zdravíkem a Jedlíkem. Tentokrát s sebou přivezla další kamarády-Ajtíka a Betynku. Děti z Berušek poznávaly zvířata z farmy a z lesa. Děti ze Sluníček poznávaly přírodu. Naučili jsme se něco nového a také se pěkně proběhali a protáhli, abychom byli zdraví. 

 

BOBOVÁNÍ A LYŽE V LEDNU

Polytechnická výchova v MŠ – „Malý archeolog“

Ve středu 3.2.2021 za námi přijela paní z MTU a připravila si pro nás lekci – „Malý archeolog“. Dozvěděli jsme se, kdo je to archeolog a co dělá. A také jsme si na archeology zahráli. Nejdříve jsme měli poskládat džbán z malých kousků (střepů) – to jsme zvládli na jedničku. Poté jsme jako správní archeologové odhalovali zahrabané kosti (pomocí lopatek) a sestavili jsme z nich kostru člověka. A objevili jsme půdorysy dávných staveb – kostela, věže, domu, hradu a mostu. Našim úkolem bylo poznat tyto budovy a pomocí lego kostek je dostavět – z půdorysu postavit budovu. Lekce se nám moc líbila a těšíme se zase příště.

VÝLET DO GRÓNSKA

„Daleko na severu je grónská zem
žije tam Eskymačka s Eskymákem
My bychom umrzli jim není zima
snídají nanuky a eskyma.“

….a tak jsme si zahráli na Eskymáky! Prohlédli jsme si v encyklopedii jak vypadají Eskymáci, čím se živí, kde leží severní a jižní pól a jaká zvířata tam žijí. Postavili jsme si z kostek iglú, ať se máme kam schovat, naučili jsme se Grónskou písničku i s tanečkem a zahráli si několik her –  pomocí dvou papírů (ledové kry) se dostat z jedné strany přes vodu do iglú a procvičili jsme si sluch na pohádce „o ledu“.

Pak jsme si z velkých papírů vytvořili „Grónsko“ – tvořili jsme ve skupinách iglú z polystyrenových kostek, Eskymáky, lední medvědy a ledové kry. A abychom se stali opravdovými Eskymáky, vytvořili jsme si vtipný „fotokoutek“. 


OLYMPIÁDA V MŠ

V lednu 2021 se konal první ročník olympijských her v MŠ pod vedením paní učitelky Veroniky. Po zahájení v tělocvičně školy se děti přesunuly do třídy, kde na ně čekala první disciplína – bob. Děti musely překonat náročnou dráhu a zvládly to všichni na jedničku. Dále pokračoval biatlon, skoky na lyžích a bruslení ve volném stylu. Na zahradě probíhal závod v bobování a závod psích spřežení. Děti prošly skvěle všemi disciplínami a mohly se pyšnit zlatou medailí.

SNĚHOVÁ NADÍLKA V RUDICI

Po vánočních prázdninách přišla do Rudice pořádná zima a my si tu pravou zimu užíváme – stavíme sněhuláky, bobujeme, děláme ve sněhu stopy a také sníh pozorujeme, kdy je mokrý, kdy se sype apod. Vyprávěli jsme si také zážitky z Vánoc a oslavili Tři krále tvořením korun a společnou písní. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL VĚŽÍ“

Ještě před Vánocemi nás čekala lekce polytechnické výchovy s názvem „Stavitel věží“. V této lekci jsme se dozvěděli zajímavé informace o o tom, jak se věže staví, co je to stabilita věží, naučili jsme se pěknou básničku a postavili jsme společnými silami Ještěd – vlastně jich bylo hned několik. 

MIKULÁŠ U BERUŠEK

Děti z Berušek tvořily s paní učitelkami Mikuláše, anděla a čerta. A v pátek si na ně zahrály – vyrobily si čertovské a andělské čelenky a oslavily Mikuláše společně u vánočního stromečku. Venku pak postavily kamarády sněhuláky.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE SLUNÍČKÁCH

V pátek 4.12. jsme si ve školce zahráli na čertíky a andělíčky – zopakovali jsme si básničky – co dělají čerti v pekle, zacvičili jsme si podle čertovské rozcvičky, když zvoneček zazvonil… a koš od Mikuláše za dveřmi byl… byl plný dobrot pro hodné děti, kterých máme v Rudické školce jako smetí. 

HRAJEME SI SE SNĚHEM

Zima přišla do Rudice a my si to pořádně užíváme – stavíme, koulujeme se, tvoříme a dovádíme. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL MOSTŮ“

Ve čtvrtek 19.11. k nám přijela paní z MTU s kufrem plným LEGA. V této lekci polytechnické výchovy jsme se stali staviteli mostů. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o Karlu IV., který nechal postavit nejslavnější most „Karlův most“ a pak už jsme se vrhli do práce. Nejdříve jsme si postavili ve dvojicích most přes řeku Vltavu, každý most byl jiný a byl podle naší fantazie. Dalším úkolem bylo postavit s kamarádem pilíř, který už musel být úplně přesně podle technického výkresu. Všem se pilíře moc povedly a paní lektorka za pomocí našich pilířů postavila most, který nás všechny unesl a mohli jsme se po něm procházet. Už se moc těšíme na to, co nám přinese další lekce. 

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ BERUŠEK

Beruškové děti vyráběly „dráčky podzimáčky“ s barevnými ocásky.  A hned se vydaly na zahradu vyzkoušet jak vysoko dráčci vyletí.

POUŠTÍME DRAKA

„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.“ Krásné podzimní počasí využíváme na procházky po okolí, pozorujeme podzimní přírodu, poznáváme stromy a jejich plody. A také jsme vzali s sebou našeho kamaráda Dráčka. Učili jsme se jak se drak pouští a co je potřeba, aby drak létal až do oblak. 

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – STAVÍME MĚSTO 

Ve středu 24.9. k nám přijela paní lektorka z Malé technické univerzity (MTU) a naučila nás, jak se staví město. To naše jsme si pojmenovali „Sluníčkov“. Naučili jsme se orientovat se v plánu a postavili jsme podle své fantazie budovy podle piktogramů (lázně, kostel, banku, restauraci, policejní stanici apod). Dozvěděli jsme se kdo je a co dělá kartograf. Na kartografa jsme si také zahráli a do prázdných plánů města jsme podle polohy zakreslovali naše budovy. Na závěr jsme si rozdali diplom. Lekce se nám moc líbila a těšíme se na další. 

POZNÁVÁME RUDICI A PŘÍRODU KOLEM NÁS

Počasí nám v září přálo a jelikož máme v Rudici plno krásných míst, tak jsme se rozhodli každý den nějaké místo navštívit a prozkoumat. Učili jsme se cestou jít pěkně s kamarády za ruce, dodržovat bezpečnost při přecházení silnice. Užívali jsme si krásného počasí, přírody, ochutnávali jsme ovoce. Poznávali jsme zvířata a jejich mláďata v ohradách a cestou jsme hráli pohybové a zábavné hry – třeba pexeso s obrázky zeleniny a ovoce. Učili jsme se je pojmenovat, zařadit do skupiny a soutěžili jsme o to, kdo najde víc poztrácených dvojic.

 

PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE

Do školky se těšíme, 

s radostí tam běžíme. 

Čekají nás kamarádi, 

hrajeme si spolu rádi!

Děkujeme moc paní Černatovičové za sponzorský dar – originální placky se jmény dětí a obrázkem třídy na začátek školního roku. Dětem se placky moc líbí a hrdě je nosí na tričku. A alespoň víme, kdo ke komu patří. 🙂

 

ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

DISKOTÉKA VE ŠKOLCE

Poslední dny před prázdninami jsme si s dětmi zpříjemnili diskotékou. Tancovali jsme na písničky z pohádek a filmů, zpívali jsme a hráli jsme si s nafukovacími balónky. 

LOUČENÍ SE ŠKOLKOU A S PŘEDŠKOLÁKY

Ve středu 24.6.2020 jsme se zase po roce sešli na Větrném mlýně v Rudici s těmi nejstaršími dětmi, které v září odchází do školy. I přes  nepříznivé počasí během dne a obavy o uskutečnění akce venku, nám nakonec svítilo sluníčko. Přišla za námi i paní učitelka Nedvědová z 1. třídy, která děti pasovala na „ŠKOLÁKY“  a přivítala je v 1.třídě. Děti se rozloučily se školkou básničkou a paní učitelce z 1.třídy složily „přísahu“ na Slabikář, že se budou pilně učit. Společně s rodiči si děti vyplnily předškolácký rozlučkový kvíz, ve kterém malovaly například známé místo v Rudici nebo co se jim nejvíce líbí ve školce. Krásnou atmosféru u ohně při opékání párků vytvořila paní Bezpalcová, která nám zahrála na kytaru a společně jsme si tak zazpívali známé písně. Posledním úkolem pro děti bylo najít schovaný poklad, který si zaslouženě mohly sníst.

Děkuji všem rodičům za spolupráci nejen při této akci, ale i během všech let. A také děkujeme za nádherné květiny a dárečky. Atmosféra byla díky Vám a Vašim dětem jedinečná.

CVIČENÍ SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM

Ve středu 4. 3.  jsme měli ve školce program akreditovaný MŠMT, který rozvíjí u dětí pohybové dovednosti a pomáhá jim utvořit si kladný vztah ke sportu.  Děti se seznámily se Zdravíkem a Jedlíkem, zasoutěžily si a také se učily spolupracovat s ostatními kamarády. Cvičení se nám moc líbilo a těšíme se zase příště.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – „MALÝ ENERGETIK“

Ve středu 12. 2. proběhla v MŠ další lekce polytechnické výchovy, tentokrát s názvem „Malý energetik“. Dozvěděli jsme se o tom, jaké druhy elektráren máme a jak fungují. Společně jsme pak postavili z LEGA tepelnou elektrárnu a celý proces tvoření energie – stavěli jsme sloupy vysokého napětí, trafostanici, elektrárnu, vozíčky na dovážení uhlí, školku, most a další budovy. Když jsme vše zapojili, rozsvítilo se nám světlo. Děti se za tuto lekci vysloužili diplom „Malý energetik“. 

EKOLOGICKÝ SLABIKÁŘ PANA IVANA URBÁNKA

V úterý 11. 2. k nám zavítal pan Urbánek s novým programem pro děti o ekologii. Dozvěděli jsme se proč bychom měli chránit přírodu a jakým způsobem bychom se o ni měli starat. Společně jsme si o tom zahráli a zazpívali. A protože chceme přírodu chránit a starat se o ni, vyrazili jsme na vycházku a prohledali jsme park, jestli nenajdeme nějaké pohozené odpadky v přírodě. A že jich bylo hodně! Odpadky jsme posbírali a měli jsme moc dobrý pocit, že jsme vykonali dobrý skutek přírodě.

OCHUTNÁVKA OVOCE

V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsme mohli se školkou také ochutnat některé druhy exotického ovoce. Prohlédli jsme si mapu, kde se ovoce pěstuje, zkusili jsme přiřadit rozkrájené ovoce k obrázkům a také jsme si k nim přečetli zajímavosti. Nakonec jsme všechno ochutnali. Největší úspěch mělo ovoce, které dobře známe – hroznové víno a jablíčka. 

STARÁME SE V ZIMĚ O PTÁČKY

Když je zima, staráme se nejen o sebe, abychom byli zdraví, ale také se snažíme starat o naše zvířecí kamarády. Jako každým rokem máme před školkou krmítko pro ptáčky plné semínek a ptačích dobrot. Letošní zimu přišla s nápadem na originální krmítka paní asistentka a tak jsme se s dětmi pustili do práce. Vystřihli jsme z kartonu „kapičky“, navázali provázek, natřeli sádlem a obalili jsme kapičky v semínkách, které ptáčkům chutnají. Společně jsme je pak zavěsili na stromy na zahradě a také cestou na vycházce. Jsme zvědaví, zda nějaké ptáčky při pozorování spatříme a jestlipak jim zobání zachutná. 

SÁŇKOVÁNÍ A ZIMNÍ PŘÍRODA

Máme rádi sníh! A tak jsme vyrazili na kopec za pekárnu a užili jsme si pořádnou jízdu na lopatách. Moc se nám to sáňkování líbilo a doufáme, že ještě nějaká sněhová pokrývka napadne. A když zrovna není moc sněhu, chodíme pozorovat jak kouzlí mrazík. A že je to pořádný „Samec“, když dokáže vytvořit takovou krásu na stromech, domech, plotech apod. 

ZIMNÍ HRÁTKY 

Konečně napadla sněhová nadílka a my jsme ji hned šli vyzkoušet. Bohužel nám sníh moc nevydržel, ale i tak jsme si to pořádně užili. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL VĚŽÍ“

JEŽÍŠEK 

V pátek 13.12. jsme přišli do třídy a čekalo nás překvapení pod stromečkem od Ježíška. Dárečky se nám moc líbily a celé dopoledne jsme si hráli.

Za celý kolektiv MŠ děkujeme všem rodičům, kteří přispěli sponzorským darem do MŠ.

 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODINOU V MŠ 

Ve středu 11. 12. 2019 rozsvítily děti z Berušek vánoční stromeček a předvedly rodičům, co se ve školce naučily. Společně vytvořily krásnou vánoční atmosféru.  S dětmi ze třídy Sluníček jsme si zpříjemnili předvánoční čas ve čtvrtek 12. 12. Děti recitovaly rodičům vánoční básně, tancovaly a zpívaly. V druhé části zahrály Vánoční pohádku. Celá besídka se nesla v duchu narození Ježíška.  Při poslechu koled jsme společně ochutnali punč a cukroví, které maminky přinesly na sváteční stůl.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – „STAVITEL MOSTŮ“

V pondělí 9. 12. 2019 proběhla další lekce polytechnické výchovy ve třídě Sluníček s názvem „Stavitel mostů“. Děti si vyslechly pohádku o králi Karlu IV. a dozvěděly se zajímavé informace o tom, co vše nechal postavit. Děti si zahrály si na Karlův most, stavěly z dílků řeku Vltavu, dále podle fantazie postavily každý svůj most, aby vedl přes řeku. Na závěr lekce děti stavěly podle technického výkresu pilíře k mostu, po kterém se potom prošly. Paní asistentka i paní učitelka vyzkoušely, že je most dobře postavený a je opravdu pevný. Lekce se nám moc líbila a těšíme se po novém roce na další. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

Přišel k nám čert s Mikulášem, měli s sebou andílka… po roce ve školce byla mikulášská nadílka!

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „MALÝ INŽENÝR“

Ve středu 27. 11. 2019 proběhla v MŠ ve třídě Sluníček další lekce polytechnické výchovy. Lekce se jmenovala „Malý inženýr“ a děti měly za úkol postavit základy domu podle technického výkresu, připojit do domu rozvody (vodu, odpadní vodu a elektřinu). Naučily se také důležité pojmy související se zapojením vody a elektřiny do domu. Na závěr dostaly děti diplom (osvědčení), že se staly malými inženýry. 

ADOLF DUDEK

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 k nám po delší době zavítal dětský ilustrátor a bavič Adolf Dudek se svým „Pohádkovým kreslením 3“.  Děti se prostřednictvím barevných obrázků doplněných kresbou a poutavého vyprávění pana Dudka seznámily s pohádkami: O třech prasátkách, Kohoutek a slepička, Sněhurka a Tři medvědi. Pan Dudek aktivně zapojil do svého představení nejen děti, ale také paní učitelky. Netradičním pojetím pohádek si získal celé publikum.  Jelikož je představení zaměřeno na rozvoj čtenářské pregramotnosti, bylo hrazeno z projektu MAS MORAVSKÝ KRAS – z MAPII – Čtenářská gramotnost.

Děkujeme panu A. Dudkovi za milou návštěvu a legrační představení. Budeme se těšit zase příště, na další „Pohádkové kreslení“. 

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK

…..vyletěl až do oblak! Krásné podzimní počasí nás provázelo celý říjen a jakmile začalo malinko foukat, vytáhli jsme na vycházku i našeho nového kamaráda „Draka“ .

JAK KOUZLÍ PODZIM VE ŠKOLCE

Podzim je tu a s ním chladné, ale slunečné počasí, které nás láká na vycházky. Pozorujeme podzimní přírodu a její proměny, sbíráme přírodniny, ale také pracujeme na školní zahradě. Podzim máme moc rádi a užíváme si ho plnými doušky. Z přírodnin, které jsme nasbírali na vycházkách i na zahradě, nejen vyrábíme, ale také je využíváme na senzomotorické hry – hledání jablka v kaštanech za pomocí hmatu, tvoření obrázků z přírodnin ve skupinkách, kde se děti učí spolupráci a vzájemné komunikaci. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ – „STAVITEL MĚSTA“

V rámci projektu MAS Moravský Kras probíhá v MŠ (třída Sluníček) v letošním školním roce polytechnická výchova. Jedná se o 8 lekcí, každá lekce obsahuje jiné téma a s tím spojené činnosti. První lekce proběhla v úterý 1. 10.  a nesla název „Stavitel města“. Děti se zamýšlely nad tím, co všechno najdeme ve městě, učily se symboly budov a míst (nemocnice, železnice, parkoviště apod). Děti pracovaly nejdříve ve skupinkách, každá skupinka měla postavit část silnice podle plánku, poté se silnice spojila v jeden celek. Dalším úkolem bylo postavit z kostek Lega různé budovy, označit se symbolem a umístit je do „města“. Poté děti zakreslovaly tyto budovy do plánů města – přesně podle jejich umístění. Na závěr si děti prohlédly mapu a učily se v ní číst. Za odměnu dostaly diplom „Stavitel města“.