Z akcí MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ S BRNĚNSKOU FILHARMONIÍ

 

VÁNOCE VE ŠKOLCE

V adventním čase jsme se s dětmi zaměřili na zvyky a tradice o Vánocích. Poslouchali jsme koledy, ty nejznámější jsme si společně zpívali u stromečku, ochutnávali jsme vánoční cukroví, tvořili jsme vánoční přání, dárečky a lodičky z ořechových skořápek, které jsme pouštěli po vodě. A také do školky dorazil Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem spoustu krásných dárečků. Tímto moc děkujeme rodičům za sponzorské dary.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci během roku. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2022!

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL MOSTŮ“

Ve středu 15.prosince přijela paní lektorka z MTU s lekcí „Stavitel mostů“. Děti vyslechly pohádku o Karlu IV., o tom, co všechno nechal postavit. Zkusily si z látky postavit most (děti byly pilíře, které most drží), druhá skupinka dětí házela na most vajíčka, která se při stavbě Karlova mostu používala. Dále děti stavěly z puzzlí řeku, z lego kostek most přes řeku podle své fantazie. Poslední úkol byl těžší – děti stavěly podle technického výkresu pilíře, učily se spolupracovat, navzájem si pomáhat a při stavění komunikovat. Z postavených pilířů, za pomoci paní lektorky, děti postavily velký most, po kterém jsme se mohli projít. Děti lekce velmi bavila.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

„Mikulášek zvoní, cinká, 

nakukuje do okýnka,

nakukuje sem a tam,

možná přijde taky k nám.“

A přišel! …a ne sám – přivedl s sebou andělíčka a rohatého začmouzeného čerta. V pátek 3.12. se konala ve školce Mikulášská nadílka.

Moc děkujeme za krásnou Mikulášskou nadílku, kterou pro děti přichystala paní Trojáčková, paní Černatovičová a paní Bezpalcová.

Za balíčky a organizaci děkujeme paní Kuncové. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „MALÝ PROJEKTANT“

30.11. proběhla v MŠ další lekce polytechnické výchovy – „Malý projektant“. Děti nejprve stavěly silnici podle technického výkresu, každá skupinka stavěla svoji část, poté se celá silnice dala dohromady tak, aby byla správně dle výkresu. Potom se stavěly budovy – domy, trafostanice, čistička vody apod. Děti se naučily k čemu slouží tyto budovy a propojily je tak, aby správně vedla čistá a odpadní voda a elektřina do osvětlení.

Dětem se lekce moc líbila a zasloužily si diplom. 

SNĚHOVÁ NADÍLKA V RUDICI

ZIMNÍ POHÁDKA

V úterý 16.11. k nám přijela paní herečka Sandra Riedlová s divadelním představením „Zimní pohádka“. Tentokrát se chlapeček jménem Bongo vypravil z Afriky do Grónska, aby viděl sníh a zimu. Na jeho cestě zažil spoustu dobrodružství – před utonutím ho zachránil lední medvěd Ursus, na oplátku Bongo Ursuse zachránil před oštěpem Eskymáka Nanuka.  S medvědem i s Eskymákem Nanukem se stali dobří kamarádi. Eskymák naučil Bonga lovit ryby a Bongo poprvé viděl a slyšel sněhovou vločku – moc se mu líbila. Bylo mu líto, že si ji nemůže vzít zpět do Afriky, aby ji ukázal tatínkovi, tak si ji alespoň nakreslil a obraz vločky dovezl tatínkovi jako dárek. Pohádka se nám velmi líbila, na konci jsme si společně zatancovali a zazpívali. Těšíme se zase příště na další pohádku.

JÁ KOBLÍŽEK, KOBLÍŽEK

Venku začíná být pěkná zima, bývá brzy tma a  nastává čas pohádek. I my si je ve školce hrajeme. Děti ze třídy Berušek hrají „Koblížka“. Čteme si pohádku, povídáme podle obrázků, dramatizujeme, zpíváme, napodobujeme zvířátka z pohádky, modelujeme a tvoříme koblížky.

STRAŠIDELNÝ TÝDEN VE ŠKOLCE – HALLOWEEN 

I ve školce jsme oslavili svátek duchů a strašidel. Vyprávěli jsme si o svátku, který se slaví u nás „Dušičky“ a o svátku jménem Halloween – kde se slaví, co je pro něj typické. Vydlabali a vyřezali jsme si dýňové strašidlo. Ve středu 3.11. měly děti za úkol přijít do školky v masce nebo v kostýmu. V tělocvičně jsme v kostýmech tancovali, společně jsme se vyfotili a plnili jsme strašidelné úkoly: Pochytat strašidla (kuželky), rozmotat pavoučkovi nitky na pavučinu, přejít lávku do netopýří jeskyně – tu prolézt a najít netopýra, najít poslepu netopýří poklad (kobylku). 

 

 

PLNÍME ÚKOL Z „PODZIMNÍ VYCHÁZKY“ – STAVÍME DOMEČKY PRO SKŘÍTKY 

Na vycházkách i na zahradě jsme v průběhu podzimu nasbírali spoustu přírodnin – kaštany, šišky, ořechy, větvičky, barevné listy. A jedním z úkolů z „podzimní vycházky“ bylo vytvořit zvířátko nebo skřítka z přírodnin. Děti tvořily z brambor, kaštanů a dalších přírodních materiálů podle své fantazie. Potom jsme vzali skřítky a zvířátka a děti si společně s kamarády postavily pro své skřítky domečky. Využívali jsme pouze přírodní materiály, aby jsme domečky mohli v přírodě nechat. Dětem se tvoření líbilo, vymýšlely různé vychytávky – střechu, postýlku, zásobárnu jídla apod. 

 

POLYTECHNICKÝ VÝCHOVA – “ MALÝ ARCHITEKT“

Ve středu 20.10. proběhla u nás v MŠ další lekce polytechnické výchovy s názvem „Malý architekt“. Děti se učily stavět budovy podle technického výkresu – stavěly půdorys, naučily se spoustu nových pojmů – co jsou obvodové zdi, které jsou příčky. Postavily ve skupinách podle plánu domeček, příčkami rozdělily jednotlivé pokoje a postavily do nich „nábytek“ přesně podle technického výkresu. Dětem se lekce moc líbila, naučily se básničku a vysloužily si na závěr lekce diplom. 

VYCHÁZKA DO LESA 

Povídáme si o lese, o tom, jak se v lese chováme, co se v lese nesmí dělat. Učíme se poznávat lesní zvířata, hrajeme si na lesní skřítky. Proto jsme se domluvili s paní Musilovou a vypravili jsme se na vycházku do lesa. V pondělí 11.10. jsme si přinesli batůžky a hned po svačině jsme vyrazili. Došli jsme k „hrušce“, kde na nás čekala paní Musilová s panem hajným a pejskem. Pan hajný nám vyprávěl o jeho práci a ukázal nám, jak má vycvičeného pejska. Toho si děti mohly i pohladit a zkusit mu dát pamlsek. Potom děti čekaly úkoly v lese. První úkol byl poznat a roztřídit, co patří a co nepatří do lesa – co tam můžeme nechat a co musíme odnést a vyhodit do kontejneru (plastové lahve, skleněné láhve, jablíčko, kaštany, obal od tyčinky, kovový vršek, mrkev, ořech, paprika…). Děti správně poznaly, co v lese může zůstat (co sní zvířátka) a co se musí vyhodit a poznaly také do jakého kontejneru vše ostatní patří. Druhý úkol byly obrázkové kartičky se zvířátky. Děti měly za úkol poznat zvířátka na obrázku a uhádnout, zda tyto zvířátka žijí v lesích blízko Rudice a nebo kde můžeme tato zvířata potkat. Poslední úkol měly děti najít bonbony, které v lese nechal pan hajný. Dětem se úkol podařil splnit a tak dostaly sladkou odměnu na závěr. V lese jsme také poslouchali ptáčky, zkusili jsme být úplně potichu, abychom slyšeli/viděli nějaké lesní zvíře, pozorovali jsme barevné podzimní stromy.

Od paní Musilové jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o zvířátkách a o lese a tímto moc děkujeme za procházku.

Budeme se těšit na další setkání. 

 

HRAJEME SI NA SKŘÍTKY, TVOŘÍME, HRAJEME SI S PŘÍRODNINAMI

ESSD – SPORTOVNÍ DEN V MŠ 

Zapojili jsme se do projektu ESSD (Evropský školní sportovní den) aneb „Rozhýbejme školy“. Tento projekt vznikl jako podpora zdraví a pohybové aktivity u dětí. ESSD je školní den věnovaný zábavě, společné hře a propagaci pohybové aktivity. A my jsme tento den využili také jako společnou akci dětí, školky a rodičů. Ve čtvrtek 30.9. bylo pro děti připraveno celkem 8 disciplín na zahradě MŠ  – „Nakrm šaška“, „Noha sem, noha tam“, „Sestřel branku“, „Mozaika“, „Udrž míč“, „Hop a skok“, „Koloběžkový závod“ a „Štafeta“. Děti za jednotlivé disciplíny získávaly razítka a kdo nasbíral všechna razítka, získal medaili a balíček s překvapením. Děti byly moc šikovné a disciplínami prošly levou zadní. Na závěr jsme „rozhýbali“ i rodiče, kteří si vyzkoušeli disciplínu „Štafeta“. Přálo nám i počasí a tak naše sportovní odpoledne vyšlo na jedničku. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – STAVITEL MĚSTA (SLUNÍČKA)

I letošní školní rok za dětmi ze třídy Sluníček bude jezdit paní lektorka z Malé technické univerzity a společně budeme stavět z Lega a učit se nové věci. První lekce „Stavitel města“ proběhla čtvrtek 30.9.  Paní lektorka nás naučila, jak se staví město. Děti měly za úkol postavit podle své fantazie budovy a označit je podle piktogramů (kostel, restauraci, policejní stanici apod). Nakonec jsme společně postavili silnici podle plánu a postavené budovy jsme dali na různá místa tak, aby vzniklo velké město. Děti si za lekci vysloužily diplom „Stavitel města“.

OCHUTNÁVKA OVOCE A ZELENINY

Děti měly za úkol přinést si do školky 2 kousky ovoce nebo zeleniny. Společně jsme přinesenou sbírku třídili na ovoce a zeleninu, učili jsme se ovoce a zeleninu pojmenovávat, povídat o tom, kde roste. A také jednotlivé druhy ovoce a zeleniny rozeznávat podle tvaru, barvy a hlavně chuti. Děti správně poznaly vše, co ochutnaly a užily si přitom hodně legrace. 

PEČEME JABLÍČKOVÝ ZÁVIN

Podzim je tu, podzim nás baví! Pozorujeme podzimní přírodu, plníme úkoly na vycházkách, sbíráme žaludy, zpíváme, tancujeme a tvoříme. A protože je čas jablíček (podzimního ovoce), učíme se na vycházkách poznávat také ovocné stromy. Už víme, že strom, na kterém rostou jablíčka, se jmenuje jabloň. Umíme o jablíčkách také spoustu básniček a písniček a protože jablíčka  jsou dobrá, jsou sladká a jsou jako med, napadlo nás, že si jich pár nasbíráme a upečeme si jablíčkový závin. Na vycházce jsme našli jablůňku a posbírali jsme zralá spadaná jablíčka. Ve školce jsme je očistili, oloupali a nastrouhali. Děti strouhání moc bavilo a bylo vidět, že i doma pomáhají mamince. Potom přišlo na řadu těsto – uváleli jsme je a naplnili závin jablíčky, cukrem a skořicí. Nakonec jsme společně udělali šest závinů. Paní kuchařky nám jablíčkové záviny upekly a my už se moc těšíme, až je ochutnáme. 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

BERUŠKY A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

BERUŠKY HRAJÍ POHÁDKU 2 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA ZAHRADĚ MŠ A ŘIDIČSKÉ ZKOUŠKY

„Čím cestujeme na prázdniny?  Přece dopravními prostředky. “  

A abychom mohli jezdit dopravními prostředky a cestovat, musíme znát pravidla silničního provozu a také značky. Děti prostřednictvím tohoto podtématu poznávaly dopravní prostředky, třídily je do skupin podle pohybu – voda, vzduch, silnice… A především si vyzkoušely vytvořit a správně využívat „dopravní hřiště“.  Vyrobili jsme si dopravní značky, které jsme viděli a poznávali na vycházkách. Značka hlavní silnice, dej přednost v jízdě, stop, apod. Na zahradě jsme si pak vytvořili svoje vlastní dopravní hřiště. Děti rozmístily značky na místa, kde budou platit, dokreslily na chodníky přechod pro chodce, pruhy na silnici a vyzkoušely si jezdit podle pravidel. Naučily se, že jezdíme na pravé straně, že musí dávat pozor, jaká je před nimi značka a podle toho se zachovat. Také si vyzkoušely pravidla pro chodce. A jelikož máme hodně šikovné děti, přidali jsme si na naše dopravní hřiště i semafor. Děti moc bavilo jezdit podle pravidel a velmi rychle si vše zapamatovaly. Za řidičské zkoušky si zasloužily řidičský průkaz na koloběžku. 

 

 

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – PASOVÁNÍ A PŘÍSAHA

V pondělí 28. 6. 2021 jsme se sešli s rodiči a dětmi na Větřáku, kde proběhlo slavnostní pasování dětí na prvňáčky. Děti poklekly a paní učitelka Pernicová je mečem pasovala na školáky. Děti dostaly šerpu, knížku a tašku s malými dárky. Po pasování děti složily slib na slabikář. Přísahaly na psí uši, na kočičí svědomí, že budou hodní žáci, nikdy žádní poškoláci…. Společně jsme si zatancovali, zazpívali, opekli párky na ohni a užili jsme si poslední společnou akci.

Školáčci naši, byla jste skvělá parta „sluníčkových“ kamarádů. Budeme na vás myslet, ať se vám v 1. třídě moc líbí! 

CESTA ZA POKLADEM – LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

21. 6. 2021 probíhalo loučení s předškoláky. Letošní loučení s předškoláky se neslo v dobrodružném duchu. Děti měly za úkol najít poklad ukrytý někde v Rudici. Společně s rodiči jsme prošli trasu označenou červenými kartičkami s úkoly. Děti postupně plnily úkoly, za splněné úkoly získávaly razítko a mohly si vzít indicii k pokladu ukrytou v obálce – například skákaly panáka, pojmenovávaly zvířata na obrázku, určovaly zvířata žijící u vody/ve vodě, házely šiškou do stromu. Na konci cesty si děti mohly rozbalit posbírané indicie, poskládat kousky k sobě a zjistit, o které místo na obrázku se jedná a tam najít poklad. Poklad se dětem podařilo najít. Byl plný sladkostí, čokoládových penízků, lízátek a také medailí „Jdu do školy“. Bohužel nám akci přerušila silná bouřka s deštěm, proto pasování proběhlo o týden později – viz další článek.

POZNÁVÁME RUDICI

V rámci integrovaného bloku „Svět kolem nás“,  jsme se s dětmi ze třídy Sluníček učili poznávat svět kolem nás. Prohlíželi jsme si encyklopedie, Atlas světa, poslouchali jsme cizí jazyky, dívali jsme se do encyklopedií na jiné národnosti, povídali jsme si také o České republice – města, významné budovy, vlajka, znak, hymna apod. A také jsme se zaměřili na místo, které dobře známe – na Rudici. Na vycházkách jsme navštěvovali významná místa v obci, prohlédli jsme si Obecní úřad, školu, Dělnický dům, Větřák. Zahráli jsme si na stavitele a z lego kostek jsme ve skupinách stavěli významné budovy v Rudici.

Nezapomněli jsme ani na dominantu Rudice – krásnou přírodu. Pozorovali jsme život u vody, procházeli jsme se lesem, hráli hru na ticho a pozorovali lesní zvířata. 

NA NÁVŠTĚVĚ U PRVŇÁČKŮ 

Ve středu 16.6. předškoláky čekala důležitá událost. Paní učitelka z první třídy ZŠ nás pozvala na návštěvu k prvňáčkům. Do první třídy se šly podívat děti, které v září nastoupí do ZŠ Rudice. Nejdřív si s kamarády z první třídy a s paní učitelkou Mgr. Nedvědovou zahrály na koberci hru na procvičení paměti, poté se představovaly – řekly paní učitelce i kamarádům svoje jméno, příjmení a co rády dělají. Pak se staly tichými pozorovateli a dívaly se na prvňáčky, jak umí psát do písanky. Nakonec si mohly samy vyzkoušet sedět v lavici a plnit úkoly. Dostaly od paní učitelky pracovní list a podle pokynů vykreslovaly. Dětem se v první třídě moc líbilo a už se moc těší na září  – do lavic a na hodnou paní učitelku. 🙂 

SLUNÍČKA  A BERUŠKY NA KOLOTOČÍCH 

Do Rudice přijela pouť a jako každý rok jsme byli pozváni na kolotoče. Děti mohly vyzkoušet jízdu na kolotočích a moc se jim to líbilo. Počasí nám přálo a strávili jsme moc příjemné a hlavně zábavné dopoledne.

VYCHÁZKOU DO JEDOVNIC NA ZMRZLINU 

Abychom pořádně oslavili den dětí, vyrazili jsme s dětmi na zmrzlinu. Na zmrzlinu do Jedovnic! Vyrazili jsme s batůžkem hned po svačině. Šli jsme přes Rudické propadání, cestou jsme pozorovali krásnou přírodu, pojmenovávali jsme rostliny a květiny, které známe, pozorovali hmyz a drobné živočichy. V Jedovnicích jsme se podívali na čapí hnízdo na komíně. Také jsme si zopakovali pravidla bezpečného přecházení silnici a bezpečného pohybu kolem silnice. Výlet jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně. A abychom stihli ve školce oběd, zpátky jsme jeli autobusem. Výlet se vydařil na jedničku!

POHÁDKOVÉ ÚKOLY NA MDD

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „MALÝ PROJEKTANT“

 

ČARODĚJNICKÁ ŠKOLKA 

V týdnu od 24. 4. 2021 se proměnila naše školka ve školku kouzelnickou – čarodějnickou. Děti celý týden chodily v kostýmu a plnily úkoly – učily se na čarodějku a čaroděje. Týden začal přehlídkou kostýmů, diskotékou a překážkovou dráhou. Poté se děti učily míchat lektvary – každý si vyrobil elixír podle sebe, trénovaly létaní na koštěti, vykonaly zkoušku a dostaly letecký průkaz. V průběhu týdne jsme si vyrobili čarodějnici z látek a z novin. V pátek 30.4. nás čekala bojovka na Větřáku v Rudici. Děti vyrobily hranici na čarodějnici, učily se, jak zapálit ohěň, vyrobily si amulet na ochranu, vyzkoušely svůj čich. Společně jsme pak čarodějnici dali do ohně a upálili. Děti si za celý týden vysloužily čarodějnické vysvědčení. 

 

 

DEN ZEMĚ

22.4. je Den Země a my jsme společně tento svátek oslavili tím, že jsme si o Zemi, přírodě, ekologii a recyklaci povídali. Povídali jsme si o Zemi – proč je důležité o ni pečovat a jak ji můžeme chránit a starat se o ni. Všechny děti daly Zemi slib, jakým způsobem o ni budou pečovat.  Potom jsme se vypravili na vycházku po Rudici a hledali jsme odhozené odpadky. A našli jsme jich opravdu mnoho!  Vysvětlili jsme si, proč se nemají odpadky do přírody odhazovat, jak dlouho trvá jejich rozklad, kam tyto odpadky správně patří a co je to recyklace. Děti byly moc šikovné a uměly odpadky roztřídit do správných kontejnerů. 

JARNÍ PROCHÁZKA A TVOŘENÍ 

V rámci uzavření provozu školky jsme dětem poslali různé náměty na tvoření a úkoly na jarní procházku. Jsme moc rádi za zpětnou vazbu od rodičů a doufáme, že úkoly a tvoření děti bavily.

BERUŠKY HRAJÍ POHÁDKU „TŘI BRATŘI“ … pokračování fotek

 

BERUŠKY HRAJÍ POHÁDKU „TŘI BRATŘI“

Paní učitelky s paní asistentkou z Berušek si pro děti přichystaly dramatizaci pohádky Tři bratři s písničkami a s úkoly, které děti postupně plnily. Děti tancovaly, zpívaly, převlékaly si různé kostýmy, fotily se s nádhernými kulisami, plnily úkoly a dva dny hraní si velmi užily.

Děti si zahrály na tři bratry, na šípkové Růženky – hledaly ostré předměty, aby se Růženka nepíchla, princové zachraňovali spící Růženky. Děti procházely grafomotorickou cestičku k babičce, zašívaly vlka, čistily mu zuby.

S Maruškou šly překážkovou cestou pro kytičky, jahody a jablíčka, podle znaků hledaly, kterého Měsíčka o co poprosit. Ochutnávaly ovoce -jablíčka, hrozny, mandarinky a hrušky a poznávaly, které ovoce z toho je jablíčko. 

VYCHÁZKA DO LESA KE KRMELCI 

Letošní zima je opravdu krásná – mrzne až praští, je hodně sněhu. V takové zimě se musíme pořádně oblékat, být na sebe opatrní a starat se o naše zdraví i zdraví nejbližších. V zimě bychom neměli zapomínat ani na zvířátka.  Proto jsme si vzali ve středu 17.2. batůžky s nějakou dobrotou pro zvířátka a vyrazili jsme na vycházku do lesa ke krmelci. Po cestě nám krásně sněžilo, pod nohama nám pokřupával zmrzlý sníh, dokonce jsme si museli vyšlapávat ve sněhu cestičku k lesu. Pro lesní zvířata jsme nachystali velkou hostinu v krmelci – staré pečivo, jablíčka, mrkev, kaštany. 

POZOROVÁNÍ SNĚHU A LEDU – OBJEVUJEME PÍSEK ZE SAHARY

Z PROJEKTU „ZDRAVÍ DĚTEM“

V pondělí 8.2. k nám přijela paní lektorka z projektu „Zdraví dětem“ s kamarády Zdravíkem a Jedlíkem. Tentokrát s sebou přivezla další kamarády-Ajtíka a Betynku. Děti z Berušek poznávaly zvířata z farmy a z lesa. Děti ze Sluníček poznávaly přírodu. Naučili jsme se něco nového a také se pěkně proběhali a protáhli, abychom byli zdraví. 

 

BOBOVÁNÍ A LYŽE V LEDNU

Polytechnická výchova v MŠ – „Malý archeolog“

Ve středu 3.2.2021 za námi přijela paní z MTU a připravila si pro nás lekci – „Malý archeolog“. Dozvěděli jsme se, kdo je to archeolog a co dělá. A také jsme si na archeology zahráli. Nejdříve jsme měli poskládat džbán z malých kousků (střepů) – to jsme zvládli na jedničku. Poté jsme jako správní archeologové odhalovali zahrabané kosti (pomocí lopatek) a sestavili jsme z nich kostru člověka. A objevili jsme půdorysy dávných staveb – kostela, věže, domu, hradu a mostu. Našim úkolem bylo poznat tyto budovy a pomocí lego kostek je dostavět – z půdorysu postavit budovu. Lekce se nám moc líbila a těšíme se zase příště.

VÝLET DO GRÓNSKA

„Daleko na severu je grónská zem
žije tam Eskymačka s Eskymákem
My bychom umrzli jim není zima
snídají nanuky a eskyma.“

….a tak jsme si zahráli na Eskymáky! Prohlédli jsme si v encyklopedii jak vypadají Eskymáci, čím se živí, kde leží severní a jižní pól a jaká zvířata tam žijí. Postavili jsme si z kostek iglú, ať se máme kam schovat, naučili jsme se Grónskou písničku i s tanečkem a zahráli si několik her –  pomocí dvou papírů (ledové kry) se dostat z jedné strany přes vodu do iglú a procvičili jsme si sluch na pohádce „o ledu“.

Pak jsme si z velkých papírů vytvořili „Grónsko“ – tvořili jsme ve skupinách iglú z polystyrenových kostek, Eskymáky, lední medvědy a ledové kry. A abychom se stali opravdovými Eskymáky, vytvořili jsme si vtipný „fotokoutek“. 


OLYMPIÁDA V MŠ

V lednu 2021 se konal první ročník olympijských her v MŠ pod vedením paní učitelky Veroniky. Po zahájení v tělocvičně školy se děti přesunuly do třídy, kde na ně čekala první disciplína – bob. Děti musely překonat náročnou dráhu a zvládly to všichni na jedničku. Dále pokračoval biatlon, skoky na lyžích a bruslení ve volném stylu. Na zahradě probíhal závod v bobování a závod psích spřežení. Děti prošly skvěle všemi disciplínami a mohly se pyšnit zlatou medailí.

SNĚHOVÁ NADÍLKA V RUDICI

Po vánočních prázdninách přišla do Rudice pořádná zima a my si tu pravou zimu užíváme – stavíme sněhuláky, bobujeme, děláme ve sněhu stopy a také sníh pozorujeme, kdy je mokrý, kdy se sype apod. Vyprávěli jsme si také zážitky z Vánoc a oslavili Tři krále tvořením korun a společnou písní. 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – „STAVITEL VĚŽÍ“

Ještě před Vánocemi nás čekala lekce polytechnické výchovy s názvem „Stavitel věží“. V této lekci jsme se dozvěděli zajímavé informace o o tom, jak se věže staví, co je to stabilita věží, naučili jsme se pěknou básničku a postavili jsme společnými silami Ještěd – vlastně jich bylo hned několik. 

MIKULÁŠ U BERUŠEK

Děti z Berušek tvořily s paní učitelkami Mikuláše, anděla a čerta. A v pátek si na ně zahrály – vyrobily si čertovské a andělské čelenky a oslavily Mikuláše společně u vánočního stromečku. Venku pak postavily kamarády sněhuláky.