Poděkování

Ve dnech 1. 12. a 9. 12. proběhly velmi vydařené akce, Rozsvěcování vánočního stromu a Vánoční jarmark s výrobky žáků naší školy. Rudické maminky na těchto akcích požádaly rodiče a přátele školy o příspěvek pro naši školu koupením výše zmíněných výrobků. Všem, kteří takto přispěli, děkujeme za příspěvek. Velké poděkování patří i rudickým maminkám, které se postarali o organizaci.

DĚKUJEME!

Besídka v DD

Dne 12. 12. proběhlo posezení důchodců v Dělnickém domě, přičemž na programu bylo i vystoupení naší školy. Jako první vystoupili žáci naší školy při ZUŠ Jedovnice. Na ně navázali žáci 2. až 5. ročníku s programem Procházka historií. Na závěr celého vystoupení děvčata ze 4. a 5. ročníku přednesla báseň vlastní tvorby na téma Vánoční strom a Štědrý den. Všem účastníkům patří velká pochvala.

Pokračování­: Besídka v DD

Vánoční tvoření

V pátek 7. prosince jsme si ve škole vytvořili dílny na vánoční tvoření. Každý z nás si vyrobil vánoční ozdůbky z papíru, ale i z vizovického těsta. Na přání jsme nemohli zapomenout. Někteří si stihli vyrobit i jednoduchý svícen. Vánoční tvoření jsme si všichni užili. Zároveň nám zakončilo i týden vyrábění na vánoční jarmark.

Pokračování­: Vánoční tvoření

Mikuláš v ZŠ

Dne 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Přišli do každé třídy, v rukách knihu hříchů a andělskou knihu. Každý ročník přednesl básničku, kterou sami vymysleli na určité téma. To byl úkol, který nám poslal Mikuláš týden dopředu. Všichni to zvládli a tak je neminula odměna. Ztráty naštěstí žádné nenastaly, i když někteří žáčci málem skončili v pytli. Báli jsme se, smáli jsme se… a už se na Mikuláše s andělem a čerty těšíme zase.

Velké díky Mikuláši, andílkovi a dvěma čertům.

Pokračování­: Mikuláš v ZŠ