Vernisáž v Rudici

V neděli 8. 9. 2019 se v odpoledních hodinách konala v rudické Galerii vernisáž brněnské výtvarnice Marie Plotěné. Rudická pobočka ZUŠ Jedovnice byla požádána o kulturní program týden před plánovanou akcí. Tohoto nelehkého úkolu na začátku školního roku se velmi pohotově zhostili klavíristka Stela Šebelová a flétnisté Šárka Kuchařová a Pavel Hrazdíra. Naše vystoupení mělo velký ohlas u publika, takže nás pořadatelé požádali i o budoucí spolupráci.

Mgr. Kateřina Mašová

Pokračování­: Vernisáž v Rudici

Střípky ze zahájení nového školního roku 2019/2020

Zahájení nového školního roku 2019/2020 se konalo již tradičně v tělocvičně školy. Prvňáčky i jejich starší spolužáky přivítala paní ředitelka Mgr. Lenka Klaibová, slova na uvítanou přidal i pan starosta Roman Šebela, na sbor a hru na nástroje zvala Mgr. Kateřina Mašová. První ročník, letos označený jako Sloníci, se všem v tělocvičně krásně představil. Pak již následoval jen nástup do tříd a seznámení s novým prostředím. Všem přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce.

Pokračování­: Střípky ze zahájení nového školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 2. září bude v tělocvičně společně zahájen v 8,00 hod. nový školní rok 2019/2020. Po zahájení půjdou děti do svých tříd, kde obdrží základní informace a v 10,00 hod. odchází na oběd (kromě 1. ročníku). Ranní družina je zajištěna (od 6,45 hod), provoz odpolední družiny bude zahájen až od 3. září.

Těší se na vás vaše paní učitelky!

Mgr. Alena Míšenská – 1. ročník

Mgr. Hana Sležková – 2. a 3. ročník

Mgr. Lenka Klaibová – 4. a 5. ročník

Mgr. Marie Trojáčková

Vícedenní výlet Protivanov

Poslední tři dny tohoto školního roku patřily vícedennímu výletu v Protivanově. V pondělí 24.6. jsme se ráno sešli ve škole s kufry a malými batůžky. První den byl trošku cestovní. Nejdříve jsme se zastavili na Pštrosí farmě v Doubravicích nad Svitavou, kde jsme si mimo jiné potěžkali i vyfouknuté pštrosí vejce. Od pštrosů jsme rovnou zamířili do Boskovic, kde jsme se trochu zchladili při ochutnávce lahodné zmrzliny a ledové tříště. V odpoledních hodinách jsme konečně dorazili do Rekreačního střediska v Protivanově. Vybalit, zabydlit se, prozkoumat okolí, rozdělit se do skupin na celotáborovou hru – to vše byly činnosti do večeře. Večer už nás čekala první hra s názvem Trojnožka. Všichni si tuto hru oblíbili, i paní učitelky si ji vyzkoušely. Pokračování­: Vícedenní výlet Protivanov

Spaní ve škole a sportovní den

Z neděle 16. 6. na pondělí 17. 6. jsme spali ve škole. V neděli večer jsme si opekli večeři na kurtech, a pak hurá do školy na kutě. Před spaním byla i menší ochutnávka. V pondělí jsme dopoledne strávili na kurtech. Každý si našel činnost podle své chuti. Někteří holdovali sportovnímu vyžití (např. tenisu, přehazované, vybíjené), jiní si raději plnými doušky dopřávali odpočinek ve formě stavění si v písku. Tuto akci jsme si velmi užili a už nyní se těšíme na příští rok.

Pokračování­: Spaní ve škole a sportovní den

Sportovní klání ve vybíjené a fotbalu

V pátek 14.6. jel výběr našich žáků s paní ředitelkou do Ráječka na sportovní utkání ve vybíjené a ve fotbalu. Sluníčko pěkně pálilo a každý stín se hodil. Naši žáci se však sluníčka nezalekli, ani soupeřů. Vrátili se s velkou slávou a vybojovaným 1. místem ve vybíjené. Gratulujeme!

Pokračování­: Sportovní klání ve vybíjené a fotbalu

Pasování čtenářů

V pondělí 20. 5. měli kulíšci z 1. ročníku velkou slávu – byli pasováni na čtenáře. Hned na začátku předvedli, jak krásně umí přednášet. Na pomoc si zavolali i své sourozence a starší kamarády, které přivedlo Sluníčko. Všem pak kulíšci předvedli, jak pěkně umí číst. Sluníčko tedy s radostí mohlo všechny pasovat na čtenáře a od paní učitelky dostali čtenářský list, kde již měli zapsanou svou první přečtenou knihu – Slabikář. Knihovnice z rudické knihovny předaly našim čtenářům jejich úplně první čtenářský průkaz do knihovny a jejich první vlastní knihy. Kulíškům poblahopřál i pan starosta a předal dárek za obec. A jak bývá zvykem na konci každé slávy, i zde na závěr proběhla velká hostina, kterou přichystaly maminky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci pasování kulíšků na čtenáře.

Pokračování­: Pasování čtenářů

Poznáváme naši obec

V pátek 7.6. jsme si dali pohodový den a vzpomínali na naše spolužáky v Chorvatsku. Nejdřív jsme natočili ve třídě společné písničkové video pro spolužáky v Chorvatsku (povedlo se moc). Pak jsme odešli na poznávací vycházku kolem Rudice. Učili jsme se u Větřáku, v geoparku, koukli jsme na propast Tumperk, a pak zamířili rybníkům. Cestou jsme poznávali rostliny a zvířata. Takové učení by se nám líbilo třeba i pořád.

Pokračování­: Poznáváme naši obec

Silnice se nebojíme!

Ve čtvrtek 6.6. proběhl program o bezpečnosti silničního provozu s názvem „Silnice se nebojíme!“ Aleš a Míša nás hravou i soutěživou formou seznámili s důležitými pravidly. Hádali jsme zvuky zvířat a vozidel, běhali slalom jako cyklisté, přecházeli přes přechod, soutěžili o piráta silnic, oblékali chrániče při jízdě na bruslích, porovnávali viditelnost oblečení na dálku, hledali reflexní prvky na čepicích, zopakovali si důležitá telefonní čísla, také zpívali a tancovali. Skoro 2 vyučovací hodiny uběhly jako nic. Dostali jsme drobné odměny a škola soubor dopravních značek. Jsme rádi za takové programy, kde si vyzkoušíme, co všechno už máme vědět.

Pokračování­: Silnice se nebojíme!