Poděkování

Ve dnech 1. 12. a 9. 12. proběhly velmi vydařené akce, Rozsvěcování vánočního stromu a Vánoční jarmark s výrobky žáků naší školy. Rudické maminky na těchto akcích požádaly rodiče a přátele školy o příspěvek pro naši školu koupením výše zmíněných výrobků. Všem, kteří takto přispěli, děkujeme za příspěvek. Velké poděkování patří i rudickým maminkám, které se postarali o organizaci.

DĚKUJEME!