Zahájení školního roku 2021/2022 na ZŠ

První školní den se pomalu blíží, tak zde přinášíme pár informací k začátku školního roku 2021/2022:

Testování:

Určitě jste zaznamenali, že budou děti na začátku roku ve škole testovány na Covid 19. Testování proběhne 1. 9. (v 1. ročníku až 2.9.), 6. 9. a 9. 9. v první vyučovací hodině.

Testovat se nemusí děti, které jsou očkované nebo prodělaly onemocnění Covid 19 (doba po nákaze menší než 180 dní). Následně ji děti doloží 1. 9. ve škole lékařskou zprávou.

Organizace začátku školního roku:

Pokračování­: Zahájení školního roku 2021/2022 na ZŠ

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Hugo Sáňky, Rudice, Rudice 115, 679 06 Jedovnice vyhlašuje ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022. Zápis se koná v pondělí 12. 4. 2021 od 14,00 hod. do 16,00 hod. 

Více informací k zápisu v tomto dokumentu – Vyhlášení zápisu

Pokud se zákonný zástupce 12. 4. 2021 nemůže dostavit  z důvodu karantény, kontaktujte nás.

Další dokumenty k zápisu:

Souhlas_GDPR_ZŠ_MŠ

2.-Zapisovy-listek

Žádost_o_přijetí_dítěte_k_zákl._vzděl.

Žádost_o_odklad_školní_docházky

Všeobecné informace

 

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září zahájíme nový školní rok v 8:00 hodin (do 9:40 hodin) ve kmenových třídách jednotlivých ročníků za přítomnosti třídních učitelů.
NEBUDE SPOLEČNÍ ZAHÁJENÍ V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY.
Vstup do budovy školy zákonným zástupcům žáků nebude umožněn (děti si přebírá učitel u vchodu do školy),  s výjimkou zákonných zástupců žáků 1. ročníku. Rodičům (pouze matka, otec) žáků 1. ročníku bude umožněn vstup do učebny 1. ročníku na společné zahájení.

Pokračování­: Zahájení školního roku 2020/2021