Brigáda

Ve dnech 20. – 23. 6. jsme vyklízeli kabinet a celou 1. třídu z důvodu plánované rekonstrukce. Ta nejtěžší část přišla v sobotu 23.6., kdy bylo třeba přestěhovat prázdné skříně, odmontovat tabule, přestěhovat klavír. Tři velké starožitné skříně, které stávaly v kabinetu, bylo třeba rozebrat a odnést. Obrovské díky patří všem tatínkům i dědečkům, kteří nám přišli pomoci. Ve fotogalerii se můžete podívat na průběh a výsledek tohoto malého úklidu.

Pokračování­: Brigáda

Sportovní den v Ráječku

V pátek 15. 6. se naše škola zúčastnila sportovního dne ve vybíjené a kopané na ZŠ a MŠ Ráječko. První proběhlo klání ve vybíjené, kde se naše škola umístila na 3. místě. Ve fotbalovém utkání jsme obsadili 5. – 7- místo. Děkujeme za organizaci a těšíme se na další ročník.

Výlet Býčí skála

V úterý 12.6. šel první ročník na výlet do Býčí skály. Všichni dostali helmy s čelovkou, viděli tmu tmoucí, hodně se toho dozvěděli. Zastávka byla i v jeskyni Výpustek. Zde si prvňáci prohlídli kryt pro lidi, zbytky továrny, multifunkční výstavu, sklouzli se na skluzavce a prolézali úžinu stejně jako jeskyňáři. Překvapením byl poklad, který i zářil. Akce se nám líbila a moc děkujeme tatínkům, kteří se o všechny starali.

Ve škole si druhý den o výletu prvňáci povídali, pěkně o tom napsali. „Budeme si pamatovat všechny druhy krápníků.“

Pokračování­: Výlet Býčí skála

Atletická soutěž malotřídních škol Rudice

Ve čtvrtek 7.6. proběhla v Rudici atletická soutěž malotřídních škol. Soutěž zahájila ředitelka naší školy Mgr. Lenka Klaibová spolu se starostem obce Rudice Romanem Šebelou a přivítali šest malotřídních škol z okolí. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 m, skoku do dálky a vytrvalostním běhu. Jednotlivé disciplíny proběhly na travnatém hřišti a v sadu Pod lípou. Výprava rudické školy byla velmi úspěšná – získala sedm medailí pro jednotlivce, včetně nejlepšího sportovce (Ondřej Hruška). Jako družstvo naši žáci vybojovali nádherné 2. místo. Všem sportovcům přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

Pokračování­: Atletická soutěž malotřídních škol Rudice

Slavnost čtenářů

Dne 5. června proběhlo slavnostní pasování prvňáků na čtenáře. V písmenkovém království je přivítala Písmenková víla, která si na pomoc přivedla oblíbené hrdiny prvňáků. A hrdinové nepřišli s prázdnou, ale s přáním a tajemnou krabicí. Paní knihovnice z místní knihovny předaly první průkazy do knihovny spolu s knížkami a balónkem. I prvňáci měli pro všechny nachystaný program – básničky, říkadla, čtení a překvapení pro svou paní učitelku. Odměnou pro všechny bylo velké občerstvení připravené od rodičů.

Slavnost se vydařila, nám se moc a moc líbila a novým čtenářům přejeme hodně přečtených knížek.

Pokračování­: Slavnost čtenářů

Sportovní odpoledne

Ve čtvrtek 31. 5. si naše škola na kurtech uspořádala sportovní odpoledne. Žáci si podle své volby mohli vyzkoušet různé sporty – vybíjenou, přehazovanou, tenis, nohejbal, petangue, badminton, stolní tenis,… Nejvíce si však žáci vyhráli na volejbalovém hřišti s pískem, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Obrovské uznání se dostalo Ondřeji Hruškovi, který přichystal úžasnou dřevěnou stavbu v ohništi. Stavba dlouho nevydržela, velmi brzy celá shořela a my si tak mohli opéct špekáčky. Program sportovního odpoledne jsme završili spaním ve škole. Druhý ročník si obohatil večer malou ochutnávkou, při které se nám všem jen sbíhaly sliny.

Následující den 1.6. (Den dětí) jsme oslavili malou procházkou do blízkého lomu Seč.

Pokračování­: Sportovní odpoledne

Všeználek

Ve středu 30. května 2018 se naše škola zúčastnila 1. ročníku vědomostní soutěže „Všeználek“ na ZŠ Březina. Přijelo šest malotřídních škol z našeho okresu, každá z nich přivezla své tři zástupce. Naši školu reprezentovali Ondřej Hruška, Eliška Kuchařová a Monika Urbanová. Soutěžilo se v oblasti českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, přírodovědy a vlastivědy, kdy během 70 minut měli odpovědět na zapeklité otázky z těchto předmětů. Nejlépe ze všech si s otázkami poradila žákyně naší školy Eliška Kuchařová a první ročník jsme uzavřeli naším vítězstvím. I ostatní dva soutěžící předvedli nadprůměrné znalosti a všem chceme poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy.

Pokračování­: Všeználek