Sportovní klání ve vybíjené a fotbalu

V pátek 14.6. jel výběr našich žáků s paní ředitelkou do Ráječka na sportovní utkání ve vybíjené a ve fotbalu. Sluníčko pěkně pálilo a každý stín se hodil. Naši žáci se však sluníčka nezalekli, ani soupeřů. Vrátili se s velkou slávou a vybojovaným 1. místem ve vybíjené. Gratulujeme!

Pokračování­: Sportovní klání ve vybíjené a fotbalu

Pasování čtenářů

V pondělí 20. 5. měli kulíšci z 1. ročníku velkou slávu – byli pasováni na čtenáře. Hned na začátku předvedli, jak krásně umí přednášet. Na pomoc si zavolali i své sourozence a starší kamarády, které přivedlo Sluníčko. Všem pak kulíšci předvedli, jak pěkně umí číst. Sluníčko tedy s radostí mohlo všechny pasovat na čtenáře a od paní učitelky dostali čtenářský list, kde již měli zapsanou svou první přečtenou knihu – Slabikář. Knihovnice z rudické knihovny předaly našim čtenářům jejich úplně první čtenářský průkaz do knihovny a jejich první vlastní knihy. Kulíškům poblahopřál i pan starosta a předal dárek za obec. A jak bývá zvykem na konci každé slávy, i zde na závěr proběhla velká hostina, kterou přichystaly maminky. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci pasování kulíšků na čtenáře.

Pokračování­: Pasování čtenářů

Poznáváme naši obec

V pátek 7.6. jsme si dali pohodový den a vzpomínali na naše spolužáky v Chorvatsku. Nejdřív jsme natočili ve třídě společné písničkové video pro spolužáky v Chorvatsku (povedlo se moc). Pak jsme odešli na poznávací vycházku kolem Rudice. Učili jsme se u Větřáku, v geoparku, koukli jsme na propast Tumperk, a pak zamířili rybníkům. Cestou jsme poznávali rostliny a zvířata. Takové učení by se nám líbilo třeba i pořád.

Pokračování­: Poznáváme naši obec

Silnice se nebojíme!

Ve čtvrtek 6.6. proběhl program o bezpečnosti silničního provozu s názvem „Silnice se nebojíme!“ Aleš a Míša nás hravou i soutěživou formou seznámili s důležitými pravidly. Hádali jsme zvuky zvířat a vozidel, běhali slalom jako cyklisté, přecházeli přes přechod, soutěžili o piráta silnic, oblékali chrániče při jízdě na bruslích, porovnávali viditelnost oblečení na dálku, hledali reflexní prvky na čepicích, zopakovali si důležitá telefonní čísla, také zpívali a tancovali. Skoro 2 vyučovací hodiny uběhly jako nic. Dostali jsme drobné odměny a škola soubor dopravních značek. Jsme rádi za takové programy, kde si vyzkoušíme, co všechno už máme vědět.

Pokračování­: Silnice se nebojíme!

Koncerty ZUŠ

V rudické škole funguje pobočka ZUŠ Jedovnice, vyučujícími jsou Mgr. Kateřina Mašová (klavír, sborový zpěv) a Josef Formánek, DiS. (flétna). Na závěr školního roku 2018/2019 proběhly dva koncerty: jeden pro maminky a druhý pro děti a žáky naší základní a mateřské školy. O šikovnosti svých dětí se můžete přesvědčit ve fotodokumentaci.

Pokračování­: Koncerty ZUŠ

Kouzelník

Dne 22.5. se Kulíšci přidali k dětem z MŠ v tělocvičně na vystoupení pana kouzelníka. Moc se nám to líbilo. Kouzelník měl kouzelnou hůlku, klobouk a šikovné ruce. Vůbec nevíme, jak kouzla dělal. Z papírové holubičky byla živá a třepetala křídly, z prázdné krabice vykouzlil i živého králíka, vyčaroval víc peněz a složil Rubikovu kostku hned, zmenšoval karty a schovával kuličku, vybíral si i pomocníky z našich řad. Hodně jsme mu tleskali, protože to uměl.

Pokračování­: Kouzelník

Pozdravy z Chorvatska

V pátek 31. 5. odjeli někteří žáci 5. a 4. ročníku spolu s paní ředitelkou Klaibovou a paní učitelkou Sležkovou na zájezd do Chorvatska. Před školou se s nimi rozloučila delegace rodičů, sourozenců i spolužáků. Účastníci zájezdu nadšeně v 6 hodin večer odjeli. Čekal je dlouhý noční přejezd až do místa jejich pobytu v Chorvatsku – Baška Voda.

P. S. Průběžně budeme doplňovat zprávy a fotografie.

Pokračování­: Pozdravy z Chorvatska

Žlutý den

Tradiční žlutý den připadl na středu 15.5. Den proti rakovině jsme si připomněli tak, že jsme se oblékli do žlutého. Ráno měli všichni možnost si zakoupit i žlutou kytičku (měsíček lékařský). První ročník šel i na návštěvu do místní knihovny. Brzy je čeká pasování na čtenáře, kde dostanou i svůj první průkaz do knihovny. Dozvěděli se tu mnoho užitečných informací, např. i to, jak se chovat ke knížkám. Naše obec má pěknou knihovnu.

Pokračování­: Žlutý den

Velikonoce

Tak jako každý rok i letos jsme měli program o Velikonocích poslední den před velikonočními prázdninami. Ve středu 17. 4. jsme se vypravili do Muzea Vyškovska ve Vyškově, kde na nás čekali hned tři tématické programy – Velikonoce, Jaro klepe na dveře, Velikonoční dílnička. Dozvěděli jsme se tak příběh Ježíše Krista a proč slavíme Velikonoce. Už také víme, jak se příroda na jaře probouzí a jak probíhají námluvy u některých živočichů. Ve velikonoční dílničce jsme si ozdobili vyfouknuté vajíčko. Každá skupina si vyzkoušela jinou techniku – někdo zdobil slámou, jiní bílým voskem a někdo si vyzkoušel techniku dekupáže. Programy se nám moc líbily!

Pokračování­: Velikonoce