Sportovní odpoledne

Ve čtvrtek 31. 5. si naše škola na kurtech uspořádala sportovní odpoledne. Žáci si podle své volby mohli vyzkoušet různé sporty – vybíjenou, přehazovanou, tenis, nohejbal, petangue, badminton, stolní tenis,… Nejvíce si však žáci vyhráli na volejbalovém hřišti s pískem, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Obrovské uznání se dostalo Ondřeji Hruškovi, který přichystal úžasnou dřevěnou stavbu v ohništi. Stavba dlouho nevydržela, velmi brzy celá shořela a my si tak mohli opéct špekáčky. Program sportovního odpoledne jsme završili spaním ve škole. Druhý ročník si obohatil večer malou ochutnávkou, při které se nám všem jen sbíhaly sliny.

Následující den 1.6. (Den dětí) jsme oslavili malou procházkou do blízkého lomu Seč.